دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
پاور پوینت (اسلاید) درس ارزيابي کار و زمان 2,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با آسيب ناشي از پرتوتابي يونيزان 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي کار و زمان 3,625 تومان
پاور پوینت (اسلاید) روش هاي ارزيابي اختلالات اسکلتي-عضلاني 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي اجتماعي اجراي پروژه هاي گازي در عسلويه 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آسيب شناسي ماهواره و اينترنت 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي فيزيوتراپي و عملکرد کف لگن 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي در آموزش پزشکي 2,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با صدمات وارد بر سر و سينه 2,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اشياء و کلاس ها 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي عملکرد و ارايه بازخورد 3,375 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي ارگونوميکي پوسچر به روش OWAS 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) شيوه هاي ارزشيابي لاگ بوک و پورتفوليو 2,350 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي خدمات پس از فروش به مشتريان 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي مسئولان دفاتر با اصول و مهارت هاي لازمه 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با زبان UML 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي آموزشي 2,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با توربين انبساطي و کاربرد آن‌ در نيروگاه‌هاي توليد برق 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزش هاي محوري در نظام تامين منابع انساني 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي اساتيد 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزش گذاري مالکيت معنوي طرح هاي فناوري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با شاخص هاي مرگ و مير 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزش احترام به مادر 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزش افزوده اقتصادي (EVA) 2,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزش اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) نحوه ارزش آفريني در سازمان ها 3,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آروماتراپي (Aromatherapy) 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با ساختمان موتور 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارکان شجره طيبه صالحين در يک نگاه 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با اصول کلي احيا قلبي ريوي 2,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) عارضه يابي مدل تحول و نظام پيشنهادها در سازمان هواشناسي کشور 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مهندسي خلاقيت 2,125 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي Arc GIS 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مفاهيم بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اربعين حسيني 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با هيات مرکزي گزينش وزارت کشور 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آرايه‌ها و رشته ها 2,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با قوانين مالي و محاسباتي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آرامگاه نادرشاه افشار 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با کليات حقوق مالکيت فکري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با آنزيم هاي صنعتي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع تشخيص پرستاري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع تحقيقات و روش هاي تحقيق 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع سوء تغذيه 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با انواع شرکت ها و نحوه ثبت آنها 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع ساختمان و مدل هاي آوار 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با اکولوژي محيط هاي مختلف ( بيوم ها ) 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اصول تهيه و برنامه ريزي انواع رژيمهاي غذايي بيمارستاني 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع پرسش هاي امتحاني و اصول و ضوابط نوشتن آنها 2,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع پژوهش 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع نماسازي و نحوه اجراي آن 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) بهبود مستمر 2,325 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دوپينگ و داروهاي نيروزا 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفهوم دودمانه 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دامنه دنياي بين المللي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دولت و مسئوليت اجتماعي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دولت الکترونيکي 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) متن دعاي مجير 2,350 تومان
پاور پوینت (اسلاید) متن دعاي عديله 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) فضيلت دعا 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دزانفکتان ها و نحوه انتخاب آن درمحيط هاي آزمايشگاهي 2,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ديفتري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دينداري در عصر حاضر 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ديناميک 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ديفتري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ديدني هاي استان لرستان 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با ديد درمان مختصر راه حل مدار 2,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ديباچه اي بر مديريت اسلامي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دياليز 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ديابت 2,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درختان ميوه معتدله وسردسيري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درخت و معماري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دپارتمان غذا، بهداشت و محيط زيست 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ساختار دايره المعارف بريتانيکا 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داوطلبي در ورزش 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داوري اخلاقي و مدل منطق موقعيت 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل مراقبت مننژيت و نحوه گزارش دهي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستور العمل فرآيندهاي آزمايشگاه تشخيص اعتياد به مواد مخدر 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دسترسي به کتب الکترونيکي در وب 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل تکميل دفتر مراقبت ممتد مادران 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستور العمل تفکيک آپارتمان 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل هاي استاندارد آزمايشگاهي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل بايگاني موضوعي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشکي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملکرد کارکنان غيرپزشک شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقتصاد خرد (رشته هاي مديريت و حسابداري) 5,375 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقتصاد خرد (رشته هاي مديريت و حسابداري) 5,375 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل مميزي مراتع براي چراي دام 2,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورعمل اجرايي رسيدگي به تخلفات بهداشتي 1,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورعمل هاي واحدهاي سيار و ثابت عرضه مواد غذايي 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل تامين 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستورالعمل مراقبت هاي اوليه حاشيه شهرها 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستور زبان فارسي 2,575 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه هاي پيشرفته آزمايشگاهي 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه هاي نظارتي و نوع نظارت محوله 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه هاي آزمايشگاهي تشخيص طبي 1,275 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه تناسلي مرد 900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه شمارنده سلولي خودکار (سل کانتر) 2,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه جذب اتمي 1,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع مسمويت و درمان آن 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه گردش خون 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه تناسلي 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه تنفس 1,675 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه ايمني 2,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستگاه دفع ادرار 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دسته بندي کننده ها 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستاورد هاي نظام پيشنهاد ها در شرکت فولاد مبارکه 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستاوردهاي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان لنجان 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دستاوردهاي فني سال در حوزه مرغداري شرکت مرغ مادر ديز باد و شرکت مرغداران توس 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آخرين دستاوردهاي ديجيتال کوانتومي 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داستان زندگي ماري کوري 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داستان طناب 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داستان اميد آباد در يک نگاه 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داستان فنجان چاي و زندگي 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي 6,075 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارائه غيرحضوري درس دهم فارسي چهارم دبستان 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) نقد و بررسي احمدالحسن بصري 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع مطالعات 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع مواد مخدر 3,125 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع جذب سطحي فيزيکي و شيميايي در سطح کاتاليزورها 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع حافظه 1,950 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع حافظه در انسان و ماشين 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع گلخانه 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع داده صحيح 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع بازاريابي 800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انواع افراها 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داروهاي CPR 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آنتي بيوتيک ها () 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آنتي بيوتيک ها در مامائي 2,225 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آنتي بيوتيک ها () 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دارو 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آنتي بيوگرام 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داروهاي شل کننده عضلات اسکلتي 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انگيزش کارکنان 2,350 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داروشناسي براي تکنسين هاي داروخانه 9,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انگيزش 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي (NSAIDs) و استامينوفن 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انگيزش و تئوري هاي آن 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انگيزش در محيط کار 1,625 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داروها 2,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آنژيوگرافي 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) بيماري آنفولانزاي خوکي 2,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دارو درماني 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درمان اختلالات جنسي 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انفورماتيک پزشکي 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) بيماري آنفلوانزا 1,850 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آنمي هاي هموليتيک 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني و سير انديشه سياسي امام خميني (ره) و مباحث مهم آن 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درمان هاي غير استروژني در يائسگي 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درمان بيماران مبتلا به عفونت هاي عصبي 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درمان اعتياد 2,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درمان مالاريا 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درمان اضطراب امتحان 1,850 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درمان هاي اقامتي و بازتواني معتادان 4,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درک توحيدي از تاريخ 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درک و تصميم گيري فردي 800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) داربست ها 1,950 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انديشه مهدويت 3,075 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انديشه هاي راهبردي امام خميني 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انديشه سياسي 2,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انديشه اسلامي 3,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انديشه اسلامي دانشگاه پيام نور 5,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) انديشه اسلامي دانشگاه پيام نور 5,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري نيرو، گشتاور و کرنش 1,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري در علوم و ابزارهاي آن 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري کيفيت خدمات در بخش عمومي (دولت) 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پياده سازي رويکرد شش سيگما 3,975 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري سموم کلره در آب 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري جريان (مايعات) 2,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اندازه گيري هموگلوبين A2 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اندام هاي حسي 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با نحوه انبار کردن داروها 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس 1,325 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آناتومي و فيزيولوژي دستگاه گوارش 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آناتومي جريان هاي سياسي ايران 3,125 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آناتومي بيني 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آناليز سيستم قدرت 2,350 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آناليز ايمني شغل 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آنافيلاکسي در پزشکي 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) امر به معروف و نهى از منکر در قرآن 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درجه بندي جديد استان ها 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درس پژوهي و راه هاي توسعه آن 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آمپول هاي تزريقي پيشگيري از بارداري 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش ايکو کارت 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دانستني ها 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش همسان 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ماليات بر معاملات 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مالاريا 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ملاقات با امام عصر (ع) در زمان غيبت 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش بيمار 2,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معرفي کتاب دانشنامه جهان اسلام 700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش به مددجو در ارائه خدمات باليني 2,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مکتب شيکاگو و علم ارتباطات 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مکتب ليبراليسم 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) نقش دانشکده مهندسي راه آهن در توسعه حمل و نقل ريلي کشور 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مکتب جغرافياي اسلامي 2,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش حل مسائل با کارکنان 2,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مکان يابي در شبکه هاي حسگر بي سيم 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مجلس خبرگان 900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش پلمپ صندوق رأي 1,850 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ماژول هاي داده اي 2,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) Virtualization and Cloud Computing 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) محصولات کشاورزي از توليد تا مصرف 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش گزارش‌ نويسي 2,025 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش و تجهيز نيروي انساني 900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ماه رمضان 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش EFQM 3,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهدويت 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت هاي زندگي 2,575 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت هاي زندگي 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) تجزيه و تحليل بخش هاي تشکيل دهنده دانشکده معماري 1,525 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش صدور مجوز تخم مرغ نطفه دار 900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش سلامت 1,625 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معرفي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش بهداشت دهان و دندان در مراحل درمان هاي دندانپزشکي 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش خانوار در برابر بلايا 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دانشجويان برتر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش و تشريح استاندارد بين المللي ISO 10015 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت هاي تفکر 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت هاي عمومي مديريت 1,850 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش و پرورش دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي تحصيلي و متوسطه 7,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت هاي حياتي مديريت 700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معرفي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان ايلام 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) طبقه بندي مهارت هاي حرکتي – اهميت اندازه گيري اجراي حرکتي در فهم يادگيري 1,950 تومان
پاور پوینت (اسلاید) خانواده موفق 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت هاي زندگي 1,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت‌ هاي شيوه ارائه براي مديران عملياتي 1,850 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت کنترل خشم 1,275 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش و نحوه ثبت اطلاعات در سامانه سماد 1,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش و بهسازي منابع انساني 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت برقراري ارتباط موثر 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش روش هاي تدريس 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش روش ثبت موارد فوت 3,675 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دوره آموزشي مروري بر قوانين اراضي کشاورزي 2,875 تومان
پاور پوینت (اسلاید) برنامه آموزشي مديريت پسماند نيروهاي خدماتي بيمارستان وليعصر (عج) زنجان 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش مجازي 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اولين دوره آموزش کتابدار باليني 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش جذب اتمي 1,775 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش الکترونيکي 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش بورس 2,350 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اختلالات ناشي از کمبود يد، پيشگيري و کنترل 2,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش به بيماران سرطاني 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مهارت برقراري ارتباط 1,675 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اختلالات جفت 2,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) رازهاي شخصيتي شما از زبان گلهاي تولدتان 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ماه 600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مقصد زندگي 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) امور دارويي دربرنامه پزشک خانواده 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) عظمت و مقام مادر 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مقاله و مقاله نويسي 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با مقالات پژوهشي طبق استانداردهاي مجلات 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اختلالات ادراري 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) Secondary studies Basic concepts, applications and considerations 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اختلال در حجم مايعات بدن 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مديريت و برنامه‌ريزي استراتژيک 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اجراي سياست هاي اصل در بخش کشاورزي 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اجراي سازه هاي بتني و فلزي 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشکي به حوادث پرتوي 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) شبکه هاي کامپيوتري : IP 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اجراي آزمون تيمز و تيمز پيشرفته 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پروژه اجرا و کنترل استراتژي ايران هاسکو 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم وبلاگ نويسي در زبان فارسي 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم سيستم و مدل 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) يکصد و ششمين اجلاس شوراي عالي استاندارد 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيمي از سيستم عامل 2,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم شي گرايي 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم پايگاه داده 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) نگاهي کوتاه بر مفاهيمي جديد در سازمان ها 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم حسابداري صنعتي 1,350 تومان
پاور پوینت (اسلاید) Information Technologies: Concepts and Management 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) بررسي اعجاز آيه سوره ذاريات 2,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم ارتباط 1,850 تومان
پاور پوینت (اسلاید) صکوک اجاره 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اجاره بلند مدت 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم و کاربردهاي عملياتي واقعيت مجازي 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم و قواعد سيستمي 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) احياي پيشرفته قلبي عروقي بالغين (ACLS) 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) System Context and Domain Analysis 1,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) احياي پايه در کودکان 2,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مدرسه هوشمند 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مادربرد 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) استوا 500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مدارس هوشمند 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مدارک پزشکي 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) احياي قلبي-ريوي پايه (فوريت هاي پزشکي) 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پدر و مادر 700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) سيستم عامل مکينتاش 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) احتياطات استاندارد و جدا سازي بيماران 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ماشين برداشت پنبه 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) احترام به انسان در اسلام 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) کليات علم اقتصاد 7,875 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقتصاد کاربردي براي مديران 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقتصاد کلان 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي اقتصادي برنج ( بازاريابي) 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقتصاد و مديريت کشاورزي 7,275 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقتصاد مقاومتي 1,875 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقليم شناسي ديناميک 2,350 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقدامات قبل، حين و بعد از زلزله 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقدامات اصلاحي با توجه به نتايج ارزيابي هاي ارگونوميک 2,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقدامات ستادي و اجرايي دستگاه ها، نهادها، شرکت ها 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقدامات بهداشتي درتماس با اجساد 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اصول و اقدامات اجرايي براي ادغام واکسن پنتاوالان در برنامه جاري ايمن سازي کشور 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) فرآيند ماشينکاري با جت آب و مواد ساينده (AWJM) 2,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) امنيت ، ايمني، پايداري در حوزه پدافند سايبري 2,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ماشين هاي اندازه گيري مختصات 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني فلسفي تئوري ها 3,175 تومان
پاور پوینت (اسلاید) امنيت وب 1,275 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري 2,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني ترويج و آموزش کشاورزي 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني تاريخي مديريت 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني تمرين 1,375 تومان
پاور پوینت (اسلاید) امنيت IP 2,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني طب سنتي ايران 3,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني سازمان و مديريت 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني سازمان و مديريت 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني سنتز مواد آلي با نگرشي نوين 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اقدام پژوهي و کاربرد آن در آموزش و تدريس 5,225 تومان
پاور پوینت (اسلاید) عامل هاي منطقي 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) عامل هاي منطقي هوش مصنوعي 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني ساختار سازماني 1,375 تومان
پاور پوینت (اسلاید) تعالي سازماني در قالب مدل EFQM در شرکت پتروشيمي آبادان 2,875 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با اصول و معيارهاي مدل تعالي سازماني 2,425 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ادوارد دمينگ 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ادغام افقي دوره علوم پايه 2,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني رايانه و کاربرد آن (جلسه اول) 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتي 2,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني مهندسي نرم افزار: اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني مهندسي نرم افزار: سيستم 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني جامعه شناسي 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني جامعه شناسي (بخش فرهنگ) 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني اينترنت: بخش پنجم کتاب توربان 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني فيزيک ذرات 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني فرايند 2,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني فناوري اطلاعات 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني استعداد يابي ورزشي 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني کامپيوتر: سيستم هاي نمايش اعداد و کدگذاري داده ها 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني کامپيوتر 5,925 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني کامپيوتر و برنامه سازي 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني کامپيوتر 12,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني بازي سازي (جلسه اول) 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني بازي سازي (جلسه سوم) 1,150 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني بازي سازي (جلسه دوم) 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني بازي سازي (جلسه چهارم) 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني آينده انديشي 1,425 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني اخلاق پزشکي 2,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مباني و شاخص هاي علم سنجي 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مفاهيم ادغام و سطح بندي 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) تصميم گيري در مسائل مالي، ادغام، تحصيل و سرمايه گذاري مشترک 1,325 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مراحل اجرايي ادغام بهداشت روان در PHC 4,225 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آشنايي با اداره تجهيزات پزشکي 1,375 تومان
پاور پوینت (اسلاید) منشور پروژه هاي بهبود سيستمي سال در حوزه کيفيت 1,700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) روش هاي موثر اداره جلسات 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) چگونگي ادامه تحصيل کارمندان 1,575 تومان
پاور پوینت (اسلاید) عدالت سازماني 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) عدالت اجتماعي، گسترش مالکيت عمومي و توسعه تعاون 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اکوسيستم هاي بياباني 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پرستاري مبتني بر شواهد (EBN) 3,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) فرايند هاي مرتبط با ايفاي نقش 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) گذري بر مفاهيم دعاي ابوحمزه ثمالي 1,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) شرايط دعا و توبه 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) فلسفه دعا و نيايش 1,950 تومان
پاور پوینت (اسلاید) متن دعاي عرفه 4,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) بيوگرافي دکتر مجيد تهرانيان و بررسي آثار وي 1,775 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دومين جشنواره جوان و راديو (جوانه) 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دشمن شناسي 3,425 تومان
پاور پوینت (اسلاید) درست نويسي در خبر 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) خود ارزيابي بر اساس مدل EFQM 2,025 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آموزش تحزب 700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) اهميت والدين در اسلام 1,800 تومان
پاور پوینت (اسلاید) بازرسي انبارها در شرکت گاز 1,475 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معرفت ديني 1,550 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معرفت شناسي و ارکان آن 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معاني مختلف بانک 700 تومان
پاور پوینت (اسلاید) فرآيند ارزيابي 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معناي عمومي حجاب 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) کارورزي پزشکي اجتماعي 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) معاد و روز قيامت 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) لرستان 2,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) Logistic Regression 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) لبنان 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ليوان را زمين بگذار 600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) هماهنگي ايمني بيمار 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) Language Integrated Query 1,300 تومان
پاور پوینت (اسلاید) Laser Welding 1,900 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ليشمانيا 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) لباس محلي ايران 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) The Transport Layer 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) لايه هاي هواکره 500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) لنگش در گاوهاي شيري 1,750 تومان
پاور پوینت (اسلاید) MOMENTS IN LIFE 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آمار عملکرد بنادر استان خوزستان 2,625 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آمار و کاربرد آن در امور اداري 1,400 تومان
پاور پوینت (اسلاید) آمار و کاربرد آن در مديريت 1,500 تومان
پاور پوینت (اسلاید) قضيه فيثاغورس 1,000 تومان
پاور پوینت (اسلاید) ترجمه و توضيح قوانين جديد کشتي و اصلاحيه مواردي از مقررات قديم 1,375 تومان
پاور پوینت (اسلاید) برنامه کشوري غربالگري بيماري کم کاري تيروئيد نوزادان 1,100 تومان
پاور پوینت (اسلاید) قرارداد اقساطي در کنوانسيون وين و حقوق ايران 1,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) احکام مرتبط قانون بودجه سال کل کشورو قانون اجراي سياست هاي کلي اصل () قانون اساسي 1,600 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پروتکل هاي تشريفات ،جشن ها و مراسم در رويداد هاي ورزشي 1,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پروتکل‌هاي Roll-back Recovery در سيستم گذر دهي پيام 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پروتکل هاي احراز اصالت 1,525 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پروتئين در سيستم مکمل 1,250 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مديريت ريسک در صادرات 1,050 تومان
پاور پوینت (اسلاید) هزينه هاي کيفيت (COQ) 2,650 تومان
پاور پوینت (اسلاید) مروري بر قوانين اراضي کشاورزي 2,875 تومان
پاور پوینت (اسلاید) خبر نويسي 1,925 تومان
پاور پوینت (اسلاید) دوره آموزشي مهندسي سازمان و مشاغل 2,450 تومان
پاور پوینت (اسلاید) راهنماي استفاده از آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک پيش از اعمال جراحي 3,200 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پروتئين ها 1,275 تومان
پاور پوینت (اسلاید) پروژه زنبور عسل 1,050 تومان

تعداد صفحه(10):