دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) قابليت اطمينان

پاور پوینت (اسلاید) قابليت اطمينان

 این پاور پوینت دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است


فایل پاور پوینت قابليت اطمينان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلاید ها :


محتوای اسلاید 3 : تعاریف و مفاهیم

احتمال عملکرد رضایت بخش سیستم در شرایط کاری مشخص، برای مدت زمان معین.

احتمالزمانعملکرد
رضایت بخششرایط کاری
معین

محتوای اسلاید 4 : روش های ارزیابی قابلیت اطمینان

2. مشابه سازی
انجام یک سری آزمایشات واقعی
نیاز به زمان و هزینه زیادReliability
Evaluation Techniquesتحلیلی
استفاده از مدل های ریاضی
نیاز به ساده سازی

محتوای اسلاید 5 : روش های بهسازی قابلیت اطمینان

محتوای اسلاید 6 : بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان

سوال
مقدار هزینه اختصاص یافته جهت افزایش Relaibility چقدر باشد؟

در کجا و بر روی چه جزئی از سیستم هزینه کنیم تا منافع حاصل از قابلیت اطمینان بیشترین مقدار خود را داشته باشد؟

محتوای اسلاید 7 : بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان

تعادل

محتوای اسلاید 8 : بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان

محتوای اسلاید 9 : مدل سازی توابع قابلیت اطمینان

تابع توزیع تجمعی ازکارافتادگی
احتمال خرابی به عنوان تابعی از زمان

محتوای اسلاید 10 : مدل سازی توابع قابلیت اطمینان

محتوای اسلاید 11 : مثال

تابع چگالی احتمال زمان خرابی یک کمپرسور به صورت زیر است.


قابلیت اطمینان برای یک برای یک دوره 100 ساعته چقدر است؟
عمر طرح با قابلیت اطمینان 95% چند ساعت است؟


محتوای اسلاید 12 : مدل سازی توابع قابلیت اطمینان

تابع آهنگ وقوع خطر(نرخ مخاطره)تعداد از کار افتادگی در یک دوره زمانی معین


تعداد عضوهای در معرض خطرمحتوای اسلاید 13 : مدل سازی توابع قابلیت اطمینان

محتوای اسلاید 14 : مثال

یک شرکت تولیدی تصمیم دارد تا آن لحظه از تجهیزات خود استفاده کندکه سرعت لحظه ای خرابی آنها به 0.4 خرابی در سال برسد. تابع چگالی عمر دستگاه به صورت زیر است.

این ماشین پس از چند سال بهره برداری باید تعویض شود؟
محتوای اسلاید 15 : مثال

یک زیر سیستم در اتاق کنترل بعد از هر چند دقیقه کار مداوم دچار مشکل می شود، ولی با فشار یک دکمه اشکال بر طرف می شود. آمار گذشته نشان می دهد که این زیر سیستم جمعا 501 بار دچار مشکل شده است.توزیع زمان کارکرد مطابق جدول زیر است:

محتوای اسلاید 16 : مثال

احتمال اینکه زیر سیستم بتواند حداقل به مدت 3 دقیقه بدون اشکال کار کند؟
اگر سیستم 3 دقیقه بدون اشکال کار کرده باشد، سرعت خرابی لحظه ای آن چقدر است؟

محتوای اسلاید 17 : مثال

محتوای اسلاید 18 : مدل سازی توابع قابلیت اطمینان

اگر مستقل از زمان و ثابت باشد

محتوای اسلاید 19 : مثال

تابع نرخ خرابی محصولی به صورت زیر است. اگر قابلیت اطمینان 98% مد نظر باشد، مقدار عمر طرح باید چند ساعت باشد؟
محتوای اسلاید 20 : شکل توابع قابلیت اطمینان

منحنی وان حمام Bath Tub Curve

محتوای اسلاید 21 : شکل توابع قابلیت اطمینان

محتوای اسلاید 22 : شکل توابع قابلیت اطمینان


اجرای برنامه تعمیرات پیشگیرانه

محتوای اسلاید 23 : معیارها و شاخص ها اندازه گیری قابلیت اطمینان

احتمال عدم وقوع خرابیتعداد مورد انتظار از کار افتادگیمیانگین زمان بین دو خرابیزیان انتظاری در سرمایه گذاری در صورت خرابیتعداد قطعات خروجیمعیارها و
شاخص ها

محتوای اسلاید 24 : معیارها و شاخص ها اندازه گیری قابلیت اطمینان

میانگین مدت زمان تا وقوع خرابیMTTF
Mean Time To Failureمحتوای اسلاید 25 : مطالعه روند تغییرات قابلیت اطمینان

مثال
تابع چگالی خرابی یک سیستم به صورت زیر است

R(t)
نرخ خرابی
MTTF
محتوای اسلاید 26 : معیارها و شاخص های اندازه گیری قابلیت اطمینان

میانگین مدت زمان بین دوخرابیMTBF
Mean Time Betweeen Failure
فرکانس یا سرعت خرابی


برای مثال اگریک ماشین در یک سیکل 11ماهه، شامل 22روز کاری و دو نوبت 8 ساعته جمعا 10 بارخراب شود:

محتوای اسلاید 27 : Aپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2036_1983513_6522.zip1.3 MB