دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) واقعه غدير

پاور پوینت (اسلاید) واقعه غدير

 این پاور پوینت دارای 20 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است


فایل پاور پوینت واقعه غدير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلاید ها :


محتوای اسلاید 3 : سوره برائت (توبه )

تنها سوره بدون بسم الله در قرآن
علت:
1- اين سوره درواقع با اعلان جنگ با دشمنان پيمان شكن واظهاربرائت وبيزاري ازآنها وپيش گرفتن يك روش محكم وسخت درمقابل آنان آغاز شده است وروشنگر خشم خداوندنسبت به مشركين است ولذا با بسم الله الرحمن الرحيم كه نشانه صلح ودوستي ومحبت وبيان كننده صفت رحمانيت ورحيميت خداست ، درظاهرتناسب ندارد.
2-گروهي نيز معتقد اندكه درحقيقت اين سوره دنباله سوره انفال مي باشد چون درسوره انفال پيرامون پيمانها سخن گفته شده ودراين سوره پيرامون الغاي پيمان هاي پيمان شكنان بحث شده است .

محتوای اسلاید 4 : ابلاغ سوره برائت:

پيامبر تصميم به شركت درمراسم حج را نداشتند
نخست پيامبربه ابوبكرقسمتي ازآغاز سوره برائت را آموخت واورا با چهل تن راهي مكه كردتا درروزعيدقربان اين آيات را بخوانند
وحي الهي نازل شد كه پيامها را يا خودپيامبرويا كسيكه ازاوست به مردم برساند
پيامبرحضرت علي را احضاركردند
حضرت علي درروز دهم ذي الحجه بالاي جمره عقبه سيزده آيه ازسوره برائت را قرائت كرد ندوقطعنامه چهارماده اي پيامبر را به گوش تمام شركت كنندگان رسانيد

محتوای اسلاید 5 : مفادعهدنامه:

1- ازاين پس نبايد كسي لخت وعريان اطراف كعبه را طواف كند
2- هيچ مشركي ديگرحق نداردبعد ازامسال به زيارت بيايد
3- هركس ازمشركين با رسول خدا عهدي بسته است مهلت ومدت اعتبارآن تا 4ماه است
4- خداوند ورسولش ازمشركين بيزار هستند

محتوای اسلاید 6 : حج ولايت وواقعه غدير خم

محتوای اسلاید 7 : اهميت حج الوداع :

هجرت پيامبر نقطه عطف تاريخ اسلام
بعدازهجرت ، حضرت سه با به مكه سفركردند:
1-باراول ، سال هشتم هجرت - پس از صلح حديبيه
2-باردوم ، سال نهم هجرت – بعنوان فتح مكه
3-بارسوم ، سال دهم هجرت –بعنوان حج الوداع

محتوای اسلاید 8 : آغازسفرحج

پس ازاعلان عمومي ، مهاجرين وانصاروقبايل اطراف مدينه ومكه وحتي بلاديمن وغير آن بسوي مكه سرازير شدندتاجزئيات اجكام حج را شخصا ازپيامبرشان بياموزندودراولين سفررسمي حضرت ، بعنوان حج شركت داشته باشند.
جمعيتي حدود يكصدوبيست هزارنفردرمراسم حج شركت كردند.
حضرت چندروزبه ماه ذي الحجه مانده ازمدينه خارج شد ند وبعداز 10روز، درروز سه شنبه پنجم ذي الحجه وارد مكه شدند.
روز نهم ذي الحجه حضرت به موقف عرفات رفتند.
 

محتوای اسلاید 9 : خطابه اول درمني :

درعرفات دستورالهي برپيامبرنازل شد كه علم انبيا را به علي ابن ابيطالب منتقل كندواورا بعنوان خليفه وجانشين خودمعرفي كند.
ايراد اولين خطابه پيامبردرمني درواقع يك زمينه سازي براي خطبه غدير بود.
حديث ثقلين : من دوچيز گرانبهادرميان شما باقي مي گذارم :كتاب خدا وعترتم يعني اهل بيتم .

محتوای اسلاید 10 : خطابه دوم درمسجدخيف درمني :

درروزسوم ازتوقف درمني با فرمان پيامبرمردم درمسجد خيف اجتماع كردند.
دراين خطبه به اخلاص عمل ودلسوزي براي امام مسلمين وتفرقه نينداختن سفارش فرمودندوتساوي همه مسلمانان دربرابر حقوق وقوانين الهي را اعلام كردند.
احساس خطر منافقين ونوشتن پيمان نامه وهم قسم شدن

محتوای اسلاید 11 : لقب امير المومنين :

درمكه جبرئيل لقب امير المومنين را به عنوان اختصاص به حضرت علي (ع) ازجانب الهي آورد.
دستورپيامبربه يكايك اصحابش براي رفتن نزد حضرت علي وگفتن ((اسلام عليك يا اميرالمومنين ))
اعتراض ابوبكر و عمر
اعلان رسمي براي حضوردرغدير
غدير كمي قبل از جحفه كه محل افتراق اهل مدينه واهل مصر .اهل عراق واهل نجدبود به امرالهي انتخاب شد.
غدير محل شناخته شده اي در220كيلومتري مكه قرار دارد.
 

محتوای اسلاید 12 : واقعه غدير خم

اجتماع خطابه وجزئيات خطبه
اي مردم ، دعوت كننده خدا را اجابت كنيد كه من پيام آور خدايم
پيامبرفرمان دادند تا منادي ندا كند((همه مردم متوقف شوند وآنانكه پيش رفته اند بازگردندوآنانكه پشت سر هستند توقف كنند)) زيرا فرشته وحي پيامي جديد آورده بود.
يا ايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين
اي پيغمبر، حتما آنچه از خدا برتو نازل شد به خلق برسان كه اگرنرساني تبليغ رسالت واداي وظيفه نكرده اي وخداوند تورا ازشر وآزار مردمان حفظ مي كند.

محتوای اسلاید 13 : ادامه ...

پيامبر به سلمان وابوذر ومقداد دستوردادند تابه محل درختان كهنسال بروند وآنجا را آماده كنند.
ربيعه بن اميه بن خلف ، كلام حضرت را براي مردم تكرار ميكرد تا افراديكه دورتر قرار داشتند مطالب را بهتربشنوند.

محتوای اسلاید 14 : پيامبر وامير المومنين برفراز منبر:

اقامه نمازجماعت
ايستادن پيامبر برفراز منبر وفراخواندن امير المومنين (ع)
دواقدام عملي برفراز منبر:
1- علي ابن ابيطالب برفراز دست پيامبر (ص)
هركس من مولي وصاحب اختيار اويم اين علي مولي وصاحب اختيار اوست
2- بيعت با قلبها وزبانها
اليوم اكملت دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
امروز دين شما را به كمال رسانيدم وبرشما نعمتم را تمام كردم وبهترين آيين را كه اسلام است برايتان برگزيدم

محتوای اسلاید 15 : بيعت مردان و زنان:

بيعت مردان :
پيامبر دستوردادند تا دو خيمه برپا شود.يكي مخصوص پيامبر وديگري مخصوص امير المومنين
برنامه بيعت وتهنيت تا سه روز ادامه داشت واين مدت حضرت درغدير اقامت داشتند
اولين كسانيكه درغدير با با امير المومنين بيعت نمودند:
ابوبكر ، عمر ، عثمان ، طلحه وزبير كه زودتر ازهمه پيمان خود را زير پا گذاشتند.
بيعت زنان :
پيامبر دستوردادند ظرف آبي آوردند وپرده اي زدند كه نيمي از ظرف آب دريك سوي پرده ونيم ديگر آن درسوي ديگر قراربگيرد تازنان نيز با امير المومنين بيعت كنند.
حضور حضرت زهرا وكليه همسران پيامبر درمراسم

محتوای اسلاید 16 : عمامه سحاب :

پيامبر دراين مراسم عمامه خودرا كه سحاب نام داشت به عنوان تاج افتخاربرسر امير المومنين قراردادند.
شعر غدير:
بخشي از مراسم پرشور غدير درخواست حسان بن ثابت بود.اوازپيامبر اجازه خواست تاشعري را كه درباره حضرت علي سروده بخواند.
آيا نميدانيد كه محمد پيامبرخدا كنار درختان غدير خم با حالت ندا ايستاد، واين درحالي بودكه جبرئيل ازطرف خداوند پيام آورده بود كه دراين امرسستي مكن كه تومحفوظ خواهي بود، وآنچه ازطرف خداوند بر تونازل شده به مردم برسان واگرنرساني وازظالمان بترسي وازدشمنان حذر كني رسالت پروردگارشان را نرسانده اي.

محتوای اسلاید 17 : ظهورجبرئيل درغدير:

ديدن مردي زيبا صورت وخوشبو دركنار مردم
معجزه غدير ، امضاي الهي
جريان حارث فهري
جواب پيامبر به سولات حارث
عاقبت حارث
 

محتوای اسلاید 18 : پايان مراسم غدير :

پس ازسه روز مراسم تمام شد وآن روزها بعنوان ايام الولايه درذهن ها نقش بست
خبر واقعه غدير درشهرها منتشر شد وبه سرعت شايع گرديد وبه گوش همگان رسيد وبدينگونه خداوند حجتش را برمردم تمام كرد.

محتوای اسلاید 19 : از همراهي شما سپاسگزاريمپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2038_1983515_8255.zip4.8 MB