دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) قواعد کلي انگليسي

پاور پوینت (اسلاید) قواعد کلي انگليسي

 این پاور پوینت دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است


فایل پاور پوینت قواعد کلي انگليسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلاید ها :


محتوای اسلاید 3 : یادآوری از سال دوم راهنمایی

b.جملات زیرا منفی کنید.1.She is a dentist.She isn't a dentist.او(دختر)یک دندانپزشک است.2.My Friend was absent yesterday..My friend wasn’t absent yesterdayنکته:در جمله هایی که فعل کمکی دارند باید برای منفی کردن آن not یا برای مخفف کردن آن به جای do not ،don't اضافه کنیم.توجه کنید که Amبرای I و Is برای You ،و Areبرای We They He She It است.همچنین Do برای I و YouوThey ولی Does برای He She It وWe است.

محتوای اسلاید 4 : این دو اص‍طلاح به جای علامت کسره اِ درفارسی استفاده می شود.

پایه هایِ صندلیکاربرد ’sوof هرگاه بخواهیم یک شی را به انسانی نسبت دهیم از ’S استفاده می کنیم.مثال:کتابِ علیAli’s book.اگر بخواهیم یک شی را به یک چیزی یا حیوانی نسبت دهیم از کلمه ی of استفاده می کنیم.مثال: .The legs of the chair

محتوای اسلاید 5 : پرسیدن روز های هفته

What day is todayIt is Thursday.امروز چند شنبه است؟سه شنبه هست.The days of the week.Saturdayروز های هفتهSundayTuesdayMondayFridayThursdayWednesdayشنبهیکشنبهدو شنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه

محتوای اسلاید 6 : ضمیر های مفعولی

مثال:1.I see the cat on the wall.من آن را روی دیوار میبینم.من گربه را روی دیوار میبینم.I see It on the wall. 2.I need some money.من به مقداری پول نیاز دارم.Please give me some لطفاٌ مقداری به من بدهید.

محتوای اسلاید 7 : قید های تکرار و جای آن در جمله

جای قید های تکرار در جمله بعد از فعل کمکی یا قبل از فعل اصلی است.مثال:1.He is late.(always)He is always late.او دیر می کند.او همیشه دیر می کند.قید های تکرار عبارتند از Always/usually/sometime/often/neverهرگزهمیشهگاهی اوقاتمعمولاٌاغلب2.He is goes to school by bicycle.او با دوچرخه به مدرسه می رود.He always goes to school by bicycle.او همیشه با دوچرخه به مدرسه می رود.

محتوای اسلاید 8 : کاربرد How many

How many به معنای چه تعداد برای شمارش چیز های قابل شمارش به کار می رود بنابر این آن را در اول جمله آورده و آن را با فعل کمکی سوالی می کنیم.مثال: 1.He eats one apple every day.1.How many apples does he eatاو هر روز یک سیب می خورد.او چند تا سیب می خورد؟2.I buy two books every month.من هر ماه دو تا کتاب می خرم.How many books do you buy فعل اصلیفعل کمکیاسم جمعاو چند تا کتاب می خرد؟

محتوای اسلاید 9 : کاربرد How much

1.She gives me some money every week. How much money does she give you every weekاو هر هفته به من مقداری پول می دهد. How much به معنای چه مقدار برای پرسیدن چیز های غیر قابل شمارش به کار می رود و در این صورت آن را در ابتدای جمله آورده و سپس اسم غیر قابل شمارش و در پایان جمله را بافعل کمکی سوالی می کنیم.مثال:او هر هفته چقدر پول به تو می دهد؟2.There is some water in the glass. مقداری آب در لیوان وجود دارد.How much water is there in the glassچقدر آب در لیوان وجود دارد؟

محتوای اسلاید 10 : کاربرد How much

Money/Milk/Cheese/Butter/Water/Bread/Meat Rice is 1000 tomans a kilo.بعضی از اسم های قیر قابل شمارشبرنج 100 تومان هست.گوشت /نان /آب /کره /پنیر /شیر /پولپرسیدن قیمت هاHow much is rice a kiloبرنج چند کیلو هست؟

محتوای اسلاید 11 : زمان گذشته ی ساده

1.She watched TV in the afternoon.چند جمله ی گذشته ی ساده:کاری که در گذشته انجام و تمام شده باشد را گذشته ی ساده می گویند.
ما دو نوع فعل با قاعده و بی قاعده داریم.
اگر فعل ما با قاعده باشد ، به آخر آن ed یا d اضافه می کنیم .
ولی بی قاعده علامت خاصی ندارد و باید طبق جملات قبل یا بعد آن را تشخیص داد.مانند:Hello to his students.او بعد از ظهر تلوزیون نگاه کرد.2.They cleaned the house yesterday.آنها دیروز خانه را تمیز کردند.نشانه های زمان گذشته ی سادهLast year/Yesterday/Last night/Last week/هفته ی پیش /شب پیش /دیروز /سال پیش

محتوای اسلاید 12 : زمان گذشته ی ساده

I listened to the radio yesterday.جمله ی منفی سپس سوالیسوالی و منفی کردن این زمان
برای سوالی کردن باید از Did استفاده کنیم که آن را اول جمله می آوریم.
برای منفی کردن باید از Did not یا مخفف آن Didn'tاستفاده کرد.من دیروز به رادیو گوش دادم.I didn’t listen to the radio yester day. من دیروز به رادیو گوش ندادم.Did you listen to the radio yesterdayآیا دیروز تو به رادیو گوش دادی؟نمونه:Babak studied hard yesterday.(study)

محتوای اسلاید 13 : زمان گذشته ی ساده

/T/سه نوع تلفظ edیاd در گذشته ی ساده (با قاعده)اگر در آخر هر فعل با قاعده ای tو d باشد آن را با صدای/ id/ (اید) تلفظ می کنیم.
مثال: Wanted/needed/Id/اگر در آخر هر فعل با قاعده ای P/F/K/CH/SH/S باشد آن را با صدای /t/ (ت ساکن) تلفظ می کنیم.برای حفظ کلماتش نیز می توان از پفک چشس نشانه گذاشت.
مثال: Washed/watched/asked/helped/D/بغیر از موارد بالا در بقیه ی جاها آن را با تلفظ/D/(د ساکن) می گوییم. مثال:
Closed/Cleaned/Openedپایان
باتشکر:مهدی مانیان

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2040_1983517_1349.zip647.8k