فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) مميزي باليني

پاور پوینت (اسلاید) مميزي باليني  با سلام

فایل مميزي باليني یک پاورپوینت بسیار عالی در 34 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

تعريف مميزي:


- فرآيندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقاء کيفيت خدمات سلامت در يک حيطه مشخص می پردازد .
- ارتقاء کيفيت خدمات بالينی از طريق مقايسه دائم عملکرد بالينی افراد شاغل با استاندارد و مداخله در جهت ارتقاء آن .
- فرآيندی است نظام مند ، مستقل و مکتوب به منظور گرد آوری شواهد عينی در تعيين ميزان برآورده شدن معيارهای استاندارد

هدف :

ارتقاء کيفيت خدمات بالينی

: کيفيت

-خصوصياتی از محصول که احتمال دستيابی به نتيجه مطلوب را به حداکثر ميرساند .
-ميزان خوب بودن
- مطابقت يک محصول با خدمت يا الزامات ( نيازها و انتظارات مشتری ) از پيش تعيين شده
-سطحی از خدمات ارائه شده به افراد و جوامع که احتمال نتايج بهداشتی يا درمانی مطلوب را افزايش داده و مطابق دانش حرفه ای روز باشد .

هدف از مميزی :

ارتقاء کيفيت خدمات بالينی


مميزی :

ارتقاء کيفيت خدمات بالينی از طريق مقايسه دائم عملکرد بالينی افراد شاغل با استاندارد و مداخله در جهت ارتقاء آن

تعريف استاندارد :

- عبارت است از شرايطی که تعيين کننده تحقق انتظارات در عملکرد ، ساختار و
يا فرآيندهائی است که در يک سازمان قادر به افزايش کيفيت خدمات باشد .

- استاندارد وضعيت مطلوبی است که در نهايت می خواهيم به آن نائل شويم .

مشکل موجود :
تعداد موارد آپاندکتومی نرمال در اين بيمارستان زياد است

- سوال اول : تعداد موارد آپاندکتومی نرمال در اين بيمارستان چقدر است ؟ ( بررسی وضعيت موجود )
- سوال دوم : تعداد موارد آپاندکتومی نرمال چه تعداد بايد باشد ؟ ( تعيين استاندارد )
- سوال سوم : آيا واقعاً تعداد موارد آپاندکتومی نرمال در اين بيمارستان زياد است ؟ ( مقايسه وضع موجود با استاندارد )
- سوال چهارم : اگر جواب سوال سوم مثبت است چه بايد کنيم ؟ ( اعمال مداخله )
- سوال پنجم : آيا مداخله ای که انجام داده ايم ، سودمند بوده است ؟ ( مميزی مجدد )

انتخاب موضوع مميزي

بررسي وضعيت موجودتعيين استانداردهامقايسه وضعيت موجود با استانداردهاطراحي و انجام مداخلهمميزي مجددچرخه مميزي بالينيتيم مدرسان حاكميت خدمات باليني دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

تعريف :

- مميزی بالينی فرآيندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقاء کيفيت خدمات سلامت در يک حيطه مشخص می پردازد .

انتخاب موضوع مميزی :

اهميت انتخاب موضوع : نقطه آغاز هر فعاليت ارتقاء کيفيت ، انتخاب موضوع آن است و اين انتخاب نياز به تفکر و برنامه ريزی دقيق و اولويت بندی مناسب دارد چرا که انجام هر پروژه مميزی مستلزم صرف منابع است .

انتخاب اولويت يا ( موضوع ) :


1- وسعت و شدت مسأله ( مثال : ميزان بالای عفونت در اطاق عمل در بيماران جراحی شده (
2- قابليت حل مسأله
3- توانائی شما در حل مسأله
4- ارتباط موضوع با حوزه کاری شما
5- وجود استاندارد

انتخاب موضوع مميزی :

حيطه های مميزی

1- ساختار : مجموع منابعی است که سيستم را قادر به ارائه خدمت يا مراقبت درمانی می سازد .
(مميزی ساختار به منابعی توجه دارد که بايد وجود داشته باشد تا ارائه خدمات با کيفيت بالا و مطابق استاندارد امکان پذير باشد .مثلاً کارکنان – محيط – تجهيزات و ... )

حيطه های مميزی

2- فرآيند : خود فرآيند ارائه خدمات درمانی – مراقبتی و روشهای آن است .
مميزی فرآيند بر خدمات مراقبتی – درمانی يا اعمال و روشهائی که در سير درمان به بيماران ارائه می شود تمرکز می نمايد .
( ارتباط اين نوع مميزی با فرآيندهای استاندارد )

حيطه های مميزي


- نتيجه : تغييرات قابل اندازه گيری در وضعيت سلامت بيمار يا بيماران است .

بررسی وضعيت موجود :


مثال « گزارش پاتولوژی 85% از آپاندکتومی هائی که در بيمارستان انجام می شود نرمال است »
- وضعيت موجود وقتی معنا پيدا می کند که با وضعيت استاندارد مقايسه گردد .
- وضعيت استاندارد : موارد نرمال آپاندکتومی بايد بين 5 تا 17 درصد باشد .

تعيين استاندارد های مميزی و مقايسه با وضعيت موجود

* استاندارد : وضعيت مطلوبی است که در نهايت می خواهيم به آن برسيم .
سوال : آيا دستيابی به وضعيت مطلوب بصورت ناگهانی و در مقطع زمانی کوتاه امکان پذير است ؟
انتظار نداريم که با انجام يک پروژه مميزی بالينی کل مشکل حل شود بلکه هدف نزديکتر شدن تا حداکثر امکان به وضعيت مطلوب ( استاندارد ) است . ( هدف گذاری)

برای هر پروژه مميزی بالينی يک استاندارد و يک تارگت ( هدف ) تعريف می شود .
مثال :
- استاندارد : آپاندکتومی نرمال در بيمارستان بين 7 تا 15 % است )
-هدف : در نظر داريم در سال 89 با انجام فرآيند مميزی بالينی درصد موارد آپاندکتومی نرمال را از 85% به 65% کاهش دهيم .
- استاندارد وضعيت مطلوبی است که تمايل داريم به آن برسيم لذا ممکن است برای نيل به اين هدف انجام چرخه های متعدد مميزی بالينی لازم باشد .
- مثلاً در عرض 5 سال آپاندکتومی نرمال به 7 تا 15 % برسد .

مداخله و تغيير :

سوال : چه زمانی انجام می شود ؟

- اگر در قسمتهائی از فرايند ارائه يک خدمت عدم تطابق با استاندارد وجود داشته باشد و اين عدم تطابق قابليت اصلاح داشته باشد انجام تغييرات ضرورت پيدا می کند . اين تغييرات با طراحی مداخله ها ايجاد می شوند . ولی بايد به اين نکته توجه داشت که پس مداخله ای لزوماً به تغيير و بهبود و ارتقاء نخواهد شد .
- پس : يک پروژه مميزی بايد به گونه ای طراحی گردد که احتمال اعمال تغييرات موثر به حداکثر برسد .

بنابراين در شروع پروژه :

1- از انگيزه کافی افراد درگير در فرايند اطمينان حاصل کنيد .
بايد موضوع مورد علاقه آنان باشد .
2- همه افراد کليدی را در انجام پروژه درگير نمائيد .
3- اطمينان حاصل کنيد که مدير مجموعه پروژه پيشنهادی را فهميده و از آن حمايت می کند .
4- از متدولوژی قوی و مناسب در اجرای پروژه استفاده نمائيد و افراد درگير بايد از پايائی و روائی نتايج شما اطمينان حاصل کنند.

نکته :

اگر با انجام پروژه تغييرات در سيستم رخ دهد تا استقرار و ماندگاری وضعيت جديد بايد پايش صورت بگيرد . و لزوماً ايجاد تغييرات به معنای ماندگاری و ثبات وضع مطلوب نيست چرا که معمولاً تمايل به انجام امور به شيوه قديمی و قبلی وجود دارد لذا بايد به گروه و ذينفعان باز خورد داد و گزارش تهيه نمود .

تفاوت Audit با پژوهش :

- پژوهش عبارتست از تلاشی هدفمند برای توليد دانش جديد و قابل تعميم از طريق پاسخگوئی به سوالاتی روشن
- Audit عبارتست از تلاشی برای بهبود کيفيت خدمات از طريق مقايسه خصوصيات آن با استاندارد های از قبل تعيين شده و رفع ايرادات از طريق مداخله ( اقدامی مديريتی و اجرائی است )

مراحل انجام مميزی بالينی در يک نگاه ( جمع بندی )

- موضوع و عنوان پروژه مميزی را انتخاب کنيد .
- یک تيم مميزی تشکيل دهيد .
- اهداف عينی و استانداردها را تعيين کنيد .
- يک نمونه برای انجام پروژه مميزی انتخاب کنيد .
- روش جمع آوری داده ها يتان را طراحی نموده و آنرا اجرا نمائيد .
- اطلاعاتتان را تجزيه و تحليل نمائيد .
- يافته هايتان را گزارش کنيد .
- گزارش بنويسيد .
- تغييرات را اعمال نموده و مميزی را تکرار کنيد .
- نتايج را منتشر کنيد .
- اخلاقيات را در نظر داشته باشيد .

…………………"پیوست"…………………
( مشخصات فردی مسئول اصلی پروژه )

استانداردها
در صورت امکان یک کپی از مستند مرتبط با معیار انتخاب شده را به این پیش طرح الصاق فرمائید یا نشانی اینترنتی مربوطه را یادداشت فرمائید

روش انجام کار :
روش جمع آوری اطلاعات :
جزئیات بیشتر در خصوص سایر روش های بکار گرفته شده:
لطفا فرم جمع آوری اطلاعات را همراه با این پیش طرح ارسال فرمائید.
لطفا در خصوص انجام پایلوت توضیح دهید:
نمونه گیری:
معیار انتخاب نمونه:

دوره زمانی انجام ممیزی : تاریخ آغاز: تاریخ اتمام :
تعداد موارد برآورد شده برای نمونه گیری :
جزئیات روش نمونه گیری خود را شرح دهید:

سایر اعضا گروه:
جزئیات مشارکت :

توجه:
تائید کتبی ریاست بخش درذیل این پیش نویس الزامی است

مسئول پروژه : با امضای این فرم تعهد می کنم که این پروژه را طبق این پیش نویس به اتمام برسانم ، نتایج آن را منتشر کنم و از افشای نام بیماران خودداری کنم و انتشار نتایج آن را تنها با اجازه ریاست بیمارستان را انجام دهم.
ریاست بخش: با امضای این فرم موافقت می کنم که این پروزه به عنوان یک برنامه ارتقا کیفیت در بخش تحت مسئولیت من انجام پذیرد وحمایت کامل خود را از آن و برنامه ارتقا متعاقب آن ( در صورت لزوم) اعلام می کنم

…………………"پیوست"…………………
( مشخصات فردی مسئول اصلی پروژه )

استانداردها
در صورت امکان یک کپی از مستند مرتبط با معیار انتخاب شده را به این پیش طرح الصاق فرمائید یا نشانی اینترنتی مربوطه را یادداشت فرمائید


جزئیات بیشتر در خصوص سایر روش های بکار گرفته شده:

لطفا فرم جمع آوری اطلاعات را همراه با این پیش طرح ارسال فرمائید.
لطفا در خصوص انجام پایلوت توضیح دهید :
نمونه گیری: به روش سرشماري
معیار انتخاب نمونه: بيماري كه به اورژانس مامايي مركز مراجعه كرده و منتظر معاينه توسط ماما و يا رزيدنت كشيك است .

دوره زمانی انجام ممیزی : تاریخ آغاز: 88/7/28 تاریخ اتمام : 88/8/10
حدود 50 نمونه :تعداد موارد برآورد شده برای نمونه گیری
جزئیات روش نمونه گیری خود را شرح دهید: ابتدا زمان ورود نمونه را با توجه به زمان ثبت شده در قبض دريافتي انتخاب مي كنيم تا ببينيم تا اولين ويزيت بيمار چه قدر طول كشيده است اين زمان بايد حداقل زير 10 دقيقه باشد .روش انجام کار:
روش جمع آوری اطلاعات :

سایر اعضا گروه :
جزئیات مشارکت :

توجه:
تائید کتبی ریاست بخش درذیل این پیش نویس الزامی است

مسئول پروژه: با امضای این فرم تعهد می کنم که این پروژه را طبق این پیش نویس به اتمام برسانم ، نتایج آن را منتشر کنم و از افشای نام بیماران خودداری کنم و انتشار نتایج آن را تنها با اجازه ریاست بیمارستان را انجام دهم.
ریاست بخش: با امضای این فرم موافقت می کنم که این پروزه به عنوان یک برنامه ارتقا کیفیت در بخش تحت مسئولیت من انجام پذیرد وحمایت کامل خود را از آن و برنامه ارتقا متعاقب آن ( در صورت لزوم) اعلام می کنم

مولاي متقيان امير مومنان علي (ع) مي فرمايد :


بندگان خدا ! خود را بسنجيد ، قبل از آن كه مورد سنجش قرار گيريد ، پيش از آن كه حسابتان را برسند ، حساب خود را برسيد ، .... ‌( خطبه 90 نهج البلاغه )

لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید
اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4946_2003120_2697.zip860.8k