دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) آموزش روش هاي تدريس

پاور پوینت (اسلاید) آموزش روش هاي تدريس  با سلام

فایل آموزش روش هاي تدريس یک پاورپوینت بسیار عالی در 40 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

کاربرد روش سخنرانی در موارد برشمرده در زیر مناسب نیست:

هدف آموزش به جز کسب اطلاعات باشد .
هدف آموزش کاربرد مهارتها یا روش را نشانه بگیرد.
هدف آموزش در برگیرنده تغییر نگرش باشد.
اطلاعات پیچیده و انتزاعی باشند و به تجزیه و تحلیل ، ترکیب و تلفیق نیاز داشته باشند
مشارکت یادگیرندگان اساسی و سازنده تلقی شوند.

نقش مدرس

اگر موارد زیر رعایت شود بر اثر بخشی سخنرانی افزوده خواهد شد:
موارد معنادار باشند .
سخنرانی بیش از نیم ساعت نباشد .
زبان سخنرانی ساده باشد .
بیش از شش نکته عمده در سخنرانی مدنظر نباشد .
اطلاعات ارائه شده با تجارب یادگیرندگان هم خوانی داشته باشند.
در ابتدا و انتهای سخنرانی ضد صدائی در نظر گرفته شود.
در سخنرانی از فنونی که به مشارکت یادگیرندگان کمک میکند استفاده گردد

نقش یادگیرندهگوش دادن ، تفکر، یادداشت برداری

روش پانل


در یک پانل ، چند نفر پیش از دیدار با گروه یادگیرنده ،
درباره موضوع معینی بحث می کنند. اطلاعات در روش پانل از طریق تبادل نظر مدرس با اعضای پانل به گروه یادگیرنده منتقل می گردد .

نقش مدرس

دعوت از متخصصان
ملاقات با اعضای پانل برای بحث درباره روش کار
آگاهاندن یادگیرندگان برای مطالعه و پژوهش پیشاپیش
ساماندهی، معرفی اعضای پانل و موضوع ، میانجی گری و پیشنهاد فعالیت در آتی
ارزش یابی پیا مد های یادگیری

نقش یادگیرنده

آماده کردن موضوع
ارتباط دادن اطلاعات جدید با تجارب قبلی
شناسایی و در هم تنیدن (تلفیق) ایده های جدید
کاربرد اطلاعات جدید از طریق پیگیری فعالیت ها
مشارکت در ارزش یابی بازده ها

روش جدل / مناظره

در جدل یا مناظره ، سخنگوها دیدگاه های متعارضی را نسبت به یک موضوع را با اقامه دلایلی ارائه می دهند. این کار با دخالت یا وارد شدن کل گروه در بحث تداوم می یابد." جدل" سخنگو باید :
شواهد مناسبی را برای دیدگاه هایش بیان کند.
در برابر سایر دیدگاه ها ایستادگی کند .
از موضوع خود دفاع کند .
مباحث خود و سایرین را جمع بندی کند.

نقش مدرس

در خواست از سخنگو ها برای تعریف موضوعات
تعریف مسئله برای اعضای گروه
ایفای نقش میانجی گری
در انداختن بحث پس از جدل
پیشنهاد منابع برای مطالعه بیشتر

نقش یادگیرنده

تفکر درباره موضوع بحث
مشارکت در بحث
ارزش یابی روند اقدامات و اثر بخشی

روش نمایش

نمایش برای انتقال مهارتی از مدرس به اعضای گروه یادگیرنده بسیار مفید است. نهایتاٌ آن که ، یادگیرنده باید تکلیف یادگیری را در حد استاندارد و رضایت بخش انجام دهد .
نمایش برای :
کسب تسلط بر مهارت حرکتی مطلوب است .
تبدیل نظریه به عمل است.
اثر بخشی بیشتر باید با پرسش و پاسخ پیگیری شود.
گروه های کوچک کاربری مطلوب دارد( 5-20نفر)
اعضای گروه فرصت مشارکت فراهم می آورد .

نقش مدرس

آماده سازی تجهیزات مناسب برای نمایش
کسب توانایی نمایش و نشان دادن تسلط در انجام فعالیت
ارائه نظریه و عمل
توصیف گام های عملیات
پیشروی تدریجی
بررسی روند کار و پاسخ گویی به سئوالات
کمک به تمرین

نقش یادگیرنده

درک هدف نمایش
گوش دادن فعال و دیدن با دقت
پرسش سئوال
پیشنهاد ایده های جدید یا روش های جایگزین
تمرین گام های روند انجام کار
کاربرد دانش جدید

روش بازدید میدانی/ اردو


اردو، بازدیدی برنامه ریزی شده ای است که یادگیرندگان طی آن:
به منابعی که امکان بهره گیری از آنها در کلاس وجود ندارد بهره می گیرند
به تجارب دست اول در محیط واقعی دست می یابند.
با داده های محیطی در گیر می شوند. برای درگیری بیشتر، مدرس باید اطلاعاتی را پیشاپیش به یادگیرندگان ارائه دهد

نقش مدرس

بررسی منطقه یا جامعه محلی برای حضور موثر
اخذ مجوز بازدید از اماکن و مکان های خاص
تدارک وسایل ایاب و ذهاب
ایجاد فرصت برای بحث پس از اردو
پیشنهاد مطالعه بیشتر
ارزش یابی تجارب یادگیری گروه

نقش یادگیرنده

پیش از اردو
درک مقصد و هدف اردو
گوش سپردن به دستورالعمل های رهبر گروه
کسب اطلاعات از مکانی که باید بازدید شود
در حین اردو
کسب اطلاعات از راهنما یا رهبر گروه .
پرسش سئوال
ارتباط دادن دیده ها و شنیده ها
پس ازاردو
تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از اردو از طریق بحث
کمک به ارزش یابی تجارب یادگیری

روش مطالعه موردی

مطالعه موردی مربوط به یک موقعیت واقعی زندگی است که به یادگیرندگان ارائه می گردد .
یادگیرندگان باید موقعیت عرضه شده را تجزیه و تحلیل کرده و راه حل هایی را تدوین و ارائه دهند. مطالعات موردی را هم افراد و هم گروه ها می توانند تجزیه و تحلیل کنند.

نقش مدرس

آماده سازی مطالعه موردی، ثبت اطلاعات واقعی با در نظر آوری مواردی نظیر:
مشارکت افراد
پیشینه تاریخی
روابط میان مردم
عوامل جامعه شناختی
عوامل اقتصادی
پیشینه آموزش افراد
ریشه های قومی
تنش های ایجاد کننده مسائل
کمک به گروه یا افراد برای تجزیه و تحلیل و حل مسئله
تلخیص یافته ها
پیشنهاد کاربرد یافته ها
ارزش یابی تجربه یادگیری افراد و گروه ها

نقش یادگیرنده

کمک به آماده سازی مطالعه موردی
خواندن و گوش دادن تحلیلی به مطالعه موردی
تعیین عوامل اصلی
تعیین یا شناسایی افراد اصلی در مسئله
تعیین دلایل وجودی مسئله
تعیین اصول کمک کننده به درک موقعیت با ÷یشنهاد راه حل
در نظر آوری بهترین راه حل ، در ارائه منتبق برای گزینه
کمک به ارزش یابی یادگیری گروه

روش گروه های کوچک


در چهار چوب گروه های کوچک ، گروه هایی 3تا6نفر برای بحث درباره موضوع یا مسئله تکلیف شده تعیین می گردد. برای هر گروه نماینده ای در نظر گرفته می شود.

نقش مدرس

کمک به تعیین مساله
تقسیم یادگیرندگان به گروه های 6-3نفری
راهنمایی گروه ها
تعریف روشن تکلیف
آگاهاندن اعضای گروه ها از محدودیت زمانه(معمولاٌ 5-10دقیقه)
در خواست از گروه ها برای انتخاب رهبر گروه و منشی گروه
در خواست راه حل هایی برای مساله ، تعیین مسایل، با پا سخ دهی به پرسش ها
اخطار پیش از 2دقیقه مانده پایان کار
دریافت گزارش از گروه ها
تقاضای نظرات اضافی از اعضای گروه ها
تلخیص یافته های گروه
÷یشنهاد مطالعه اضافی
ارزش یابی صنف ها و قوت های وضعیت یادگیری

نقش یادگیرنده

کمک به تعیین موضوع یا مساله
انتخاب رهبر و منشی گروه
باز تعریف و توصیف مجدد موضوع یا مساله
ارائه پیشنهاد برای بحث یا حل مساله
گوش دادن هدفمند به پیشنهادات سایر یادگیرندگان
تصمیم گیری درباره نحوه کاریست و استفاده از اطلاعات ارائه شده در عمل
کمک به ارزش یابی اثر بخش تجارب یادگیری
یادداشت خلاصه ها و گزارش به گروه ها

روش گروه بحث

در گروه بحث، عده ای از یادگیرندگان به صورت هم یارانه موضوعی را به صورت یک امر مشترک مورد بحث قرار می دهند. مدرس یا رهبر گروه موضوعی را برای بحث ارائه می دهد و یادگیرندگان به صورت مشارکتی درباره آن اندیشه کرده و بحث می کنند.

نقش مدرس

تعیین موضوع برای بحث
ارائه مواد خواندنی پیش از بحث
آماده سازی سئوالات برانگیزنده و محرک
اعلام شرایط کار در گروه
حفظ روند بحث
تشویق مشارکت همه جانبه
پیش گیری از حاشیه روی
ارائه خلاصه بحث
پیشنهاد خواندنی هایی برای مطالعه بیشتر

نقش یادگیرنده

خواندن مطالب تعیین شده
درک هدف و روند کار
گوش دادن فعال
توجه به توصیه و راه کارهای سایرین
ارائه اطلاعات مرتبط
تعیین نحوه کاربرد اطلاعات

روش بارش مغزی/ طوفان فکری

بارش مغزی فنی است برای حذف کردن جواب های زیاد برای یک سئوال یا ارائه راه حل های زیاد برای یک مسئله. کاربرد این فن بسیار مفید است ، چون :
سبب جلب مشارکت همه جانبه افراد می شود ، چون همه پاسخ ها یادداشت می شود
سبب حل مسائل دشوار می شود
روش و تجربه را در هم می آمیزد
جو حل مساله مشارکتی پدید می آورد
فضای یادگیری مثبتی را تولید می کند
یک مسئله از دیدگاه های مختلف بررسی می شود

نقش مدرس

ارائه مسئله یا تبيین مسئله ای که یادگیرندگان با آن مواجهه می گردند
تعیین منش
ارائه اصول کار (برای مثال ، هیچ زمین نمی ماند، همه ایده ها پذیرفتنی است)
ارائه بذر پیشنهاد
پرهیز از ارزش یابی نظرات افراد
تعیین محدوده زمانه
کمک به گروه ها برای گسترش دیدگاه هایشان جهت ارائه ایده های بیشتر
تصمیم گیری درباره شیوه ارزش یابی پاسخ ها

نقش یادگیرنده

تفکر خلاقانه
ارائه همه ایده ها
پرهیز از اظهار نظر درباره ایده دیگران یا راه حل های آنان
کمک به ارزش یابی ایده ها ÷س از مرحله بارش مغزی
تعیین بهتر شیوه کاربرد اطلاعات
ارزش یابی تجارب یادگیری

روش ایفای نقش

ایفای نقش فرایندی است که در آن مساله ای در عمل مورد توجه قرار می گیرد. در این روش، مساله به غیبت در می آید وجوه مختلف آن نمایان می گردد. اساس ایفای نقش، مشارکت یادگیرندگان برای حل مساله واقعی و گرایش به حل مجدد مسایل و درک مساله در موقعیت عملی است. به هر روی در این روش عده ای از یادگیرندگان، بازیگر و عده ای دیگر تماشاگر هستند.
ایفای نقش کمک می کند یاد گیرندگان احساسات را درک کرده بینشی نسبت به نگرش ها، ارزش ها و ادراک ها حاصل کنند.

نقش مدرس
آماده سازی
بیان مسئله و تبیین آن
تشریح دوستان مربوط به مسئله و توصیف موضوعات
شرح ایفای نقش
انتخاب نقش ها و بازیگران
تحلیل نقش ها
کمک به انتخاب بازیگران
آماده سازی فضا
آماده سازی خط سیر اقدامات
توصیف مجدد نقش ها
تدارک رهنمود هایی برای تماشاگران جهت اندازه گیری اثر بخشی
اجرا
آغاز ایفای نقش
حفظ ایفای نقش
به خاتمه رساندن ایفای نقش
مروری کوتاه بر فعالیت
مرور فعالیت ایفای نقش
بحث درباره نکات عمده
معرفی اقدامات بعدی
تشریک مساعی و ارائه اطلاعات

روش بازی های شبیه سازی

در این روش ، یادگیرندگان ، موقعیت، اشیاء و افرادی درگیر می شوند که نمودی از واقعیت هستند. یادگیرندگان از پیامد های اقدامات آنان می آموزند . شبیه سازی شیوه ای اثربخشی برای :
تجزیه و تحلیل یک نظام جاریست.
ارزش یابی الگو برای نظامی جدید است
پدید آوری محیط یادگیری است که موقعیت واقعی را به تصویر می کشد و یادگیری را ترغیب می کند .

نقش مدرس
مدرس در تجزیه و تحلیل عناصر مختلف بازی شبیه سازی معیار های خود را در نظر می گیرید و به میزان کفایت آنان هم جهت دستیابی به بازده یادگیری توجه نشان می دهد. سایر عواملی که در این میان قابل توجه است مربوط به برنامه ریزی ، تمایز یادگیرندگان ، مدیریت شرایط و فضای آموزشی و تناسب آن با روش آموزشی است.
سئوالاتی که مدرس در نظر می آورد عبارتند از :
مسئله چیست؟
شبیه سازی برای کیست؟
چه گزینه ای برای بازیگران وجود دارد؟
بازی چقدر به طول می انجامد؟
قواعد کدامند؟
حرکت ها کدامند؟
چه آمادگی هایی باید ایجاد شود؟
آیا یادگیرندگان توانایی بازی را دارند؟
چگونه باید از یادگیری یادگیرندگان اطمینان کسب کرد؟
در استفاده از بازی شبیه سازی ، مدرس :
قواعد بازی و فعالیت های مورد نیاز را شرح می دهد
تصویری از برخی گزینه ها را ارائه می دهد
یادگیرندگان را کنترل می کنند
یادگیرندگان را برای ارزش یابی تجارب کمک می کنند

نقش یادگیرندگان

از رقابت و تنش یادمی گیرند
از همیاری سود می برند
در ایفای نقش ها همدلی می کنند
تاثیر رفتار بر محیط را درک می کنند
نحوه دستکاری محیط از طریق انواع اقدامات را فرا می گیرند
راه برد های مختلف حل مسائل را در می یابند

روش مشق و تمرین

مشق و تمرین، تکرار یک عمل است. یادگیرنده می تواند مهارتهایش را تحت هدایت مدرس پرورش داده و تقویت کند.

نقش مدرس

نشان دادن واکنش درست
هدایت یادگیرنده در کوشش های اولیه به طور کلامی و فیزیکی
تدارک تمرین های توضیعی
تدارک شرایط واقعی برای تمرین
تصحیح عملکرد و تدارک بازخودی
تعیین استانداردهای عملکرد

نقش یادگیرنده

پرسش در صورت مبهم بودن الگو
تمرین مهارت تا سر حد تسلط
هدف گزینی برای هر تمرین

راهنمای انتخاب روش های تدریس

همه روش های تدریس به نحوی برای دستیابی به هدف کمک می کنند، ولی برخی روش های تدریس اثر فضاینده ای برای رسیدن به هدف دارند . جدولی که ارائه می شود تناسب روش های تدریس با انواع بازده های یاد گیری مورد انتظار را نشان می دهد . در این جدول عدد 4 نشان دهنده تناسب کامل و عدد صفر(0) نشان کمترین تناسب روش های تدریس با بازده های یادگیری هستند.

لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
5983_2017512_2369.zip1.3 MB