دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس

پاور پوینت (اسلاید) عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس  با سلام

فایل عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس یک پاورپوینت بسیار عالی در 53 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود نداردنيازهاي پژوهشي درحوزه
مسايل فرهنگي شهرستان مشهد مقدس


گردآوري وتنظيم :
فرمانداري شهرستان مشهد مقدس
معاونت برنامه ريزي واداري ومالي
بخش تحقيق وپژوهش
پاييز 1387

اداره فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي

1- دلايل كمرنگ شدن تئاتر درسبد اقتصادي مردم مشهد
2-بررسي علل مهاجرت نامطلوب هنرمندان از مشهد به مركز
3-نگرش مردم مشهد نسبت به ترويج وتوسعه موسيقي اصيل مفاخر وغير متعارف
(پاپ) باتوجه به
4-ارزشهاي ملي مذهبي درشهرستان مشهد
5-بررسي تاثير محتواي كتب منتشر شده برميزان افزايش سطح مطالعه
6-رابطه نماز درپيشگيري از ناهنجاري هاي اجتماعي
7-رابطه نماز وفرهنگ قرآني با هنرهاي معاصر ونحوه انتقال آموز هاي ديني ازاين طريق
8-تاثيرات روانشناسي هنرهاي معاصر ازجمله سمعي وبصري بررفتار جوانان

صداوسيماي مركز خراسان رضوي

1- بررسي تناسب فضاهاي فرهنگي واوقات فراغتي سالم مشهد مقدس با تقاضاي زائران نوجوانان و جوان
2- آسيب شناسي فرهنگي اجتماعي مشهد مقدس از منظر زائران برون استاني كودك، نوجوان وجوان
3-بررسي ميزان سپري شدن اوقات جوانان زائر درحرم مطهر امام رضا (ع)
4- مطالعه نسبت مستقيم ميان آينده نگري وعلوم نوين
5- مطالعه راهبردي وكاربردي تاثير «نظم» درافزايش بهره وري دستگاه هاي اجرايي
6- تاثيرات مستقيم حضور امام رضا (ع) برشهرمشهد
7- بررسي ابعاد مختلف زندگي امام رضا (ع) ازمنظر برنامه سازي
8- بررسي چگونگي ترويج فرهنگ صرفه جويي ازطريق صداوسيماي خراسان رضوي
9- بررسي ميزان تاثير برنامه هاي شبكه استاني خراسان رضوي برتقويت فرهنگ بومي ومحلي وعوامل موثر برآن
10- شناخت عوال اخلالگر دررابطه بين شخصيت هاي موثر فرهنگي با صداوسيماي خراسان رضوي

سازمان تبليغات اسلامي خراسان رضوي

1- راهكارهاي نوآوري وشكوفائي مستمر درعرصه تبليغات ديني
2-بررسي نقش خطابه دراطلاع رساني ديني
3- بررسي ميزان تاثير گذاري مبلغين دبيني برافكار عمومي
4- بررسي ظرفيت هاي تبليغات ديني دراستان خراسان رضوي
5- بررسي وت اثير قابليت هاي هنري مبلغ درتبليغات ديني
6- نيازشناسي ونياز سنجي درتبليغات ديني
7- بررسي نيازهاي آموزشي مسئولين تشكلهاي ديني
8- بررسي عملكرد مبلغين ايراني درترويج مكتب اهل بيت
9- راهكارهاي نوسازي وجذابيت درتبليغ
10- تاثير رفتار وسلوك اجتماعي مبلغين درمحيط هاي رسمي
11- بررسي نقش تبليغي مسجد درتبليغات ديني
12- بررسي تطبيقي ميزان تاثير گذاري بين رسانه هاي مكتوب سنتي وتصويري
13- بررسي بايسته هاي آموزشي مبلغين ديني درحوزه تبليغ
14- تحليل علمي آخرين پژوهشهاي انجام يافته درحوزه تبليغات ديني

اداره كل اوقاف وامورخيريه خراسان رضوي

1- تحقيق درمورد پيشينه تاريخي وشناسنامه امامزادگان و بقاع متبركه استان
2- شناخت قابليت هاي گردشگري وسياحتي دربقاع متبركه استان
3- بازخواني وبازنويسي وبازنگري وقلعه هاي استاننيازهاي پژوهشي درحوزه آسيب هاي اجتماعي
وجرايم درشهرستان مشهد مقدس

گردآوري وتنظيم:
فرمانداري شهرستان مشهد مقدس
معاونت برنامه ريزي واداري ومالي
بخش تحقيق وپژوهش
پاييز 1387

اداره بهزيستي شهرستان مشهد

امور پيشگيري

1- ارزيابي وپايش برنامه هاي آموزشي مهارت هاي زندگي درشهرستان مشهد مقدس
2- بررسي اثر بخشي مشاوره ژنتيك درشهرستان مشهد مقدس
3- بررسي ميزان ارائه خدمات غيرداروئي درمراكز درمان اعتياد درشهرستان مشهد مقدس

امورمشاركتهاي مردمي:
1- اولويت بندي نيازهاي جامعه به خدمات اجتماعي با تاكيد بروضعيت خاص كلان شهرمشهد مقدس
2- عوامل موثر بر شكل گيري اعتماد داوطلبان وهمياران خدمت به جامعه هدف بهزيستي مشهد مقدس

امور پشتيباني ومنابع انساني:

1- بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي كاركنان ومديران بهزيستي مشهد مقدس
2- بررسي ميزان رضايت مندي كاركنان وكارشناسان بهزيستي شهرستان مشهد از اجراي طرح جديد ارزشيابي كاركنان دولت
3- بررسي علايق وميزان رضايت مندي كاركنان نسبت به امكانات فرهنگي وورزشي بهزيستي مشهد مقدس

امور توانبخشي:1- بررسي مقايسه اي سلامتي ، رواني سالمندان مقيم درمراكز دولتي مشهد مقدس با سالمندان مقيم درخانواده

امور اجتماعي:
1-بررسي وضعيت فردي بيماران دوجنسيتي (t.s) پس ازتغيير جنسيت ازلحاظ خانوادگي ،اجتماعي
بررسي وضعيت مهدهاي كودك پس ازاجراي ارتقاء ارزشيابي وتاثير آن بر عملكرد مهدهاي كودك درشهرستان مشهد مقدس
3- بررسي ميزان موفقيت فرزندان شبانه روزي درازدواج
4- بررسي رشد اجتماعي روستائي استفاده كننده از خدمات روستا مهد درمقايسه با ساير كودكان هم سن كه از مهد استفاده نمي كنند .

امور اشتغال وكارآفريني:
1-بررسي عملكرد دستگاههاي اجرائي استان درخصوص اجراي قانون 3% استخدام معلولين
2- بررسي نقش حمايت هاي سازمان دربخش بيمه سهميه كارفرما درايجاد پايه دار جامعه هدف سازمان
3- بررسي نقش آموزش هاي فني وحرفه اي درجذب واشتغال به كارمعلولين نسبت به نرخ جذب اشتغال درشهرستان مشهد مقد س

اداره كل زندانهاي خراسان رضوي

1- تحليل رابطه ميان سرمايه اجتمعي ورفتار مجرمانه
2- تحليل رابطه ميان فرآيند برچسب زدن واحتمال بازگشت مجدد مجرمين به زندان
3- نرخ ميزان بازگشتي زندانيان آزاد شده ازطرح رواندرماني درمقايسه با اندرزگاههاي عادي
4- ميزان اثر بخشي گروه درماني وكاهش افسردگي زندانيان مرد زندان مركزي مشهد
5- ميزان اثربخشي گروه درماني برافزايش عزت نفس زندانيان جوان زندان مركزي مشهد
6- مقايسه سطح بهداشت رواني زندانيان اندرزگاههاي مشاوره درمقايسه با اندرزگاههاي عادي
7- بررسي ميزان فرسودگي شغلي كاركنان زندان مركزي مشهدنيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل اقتصادي
شهرستان مشهد مقدس

فرمانداري شهرستان مشهد مقدس
معاونت برنامه ريزي اداري ومالي
بخش تحقيق وپژوهش
پاييز 1387

اداره كل امور عشاير خراسان رضوي

1- قابليت گردشگري مناطق عشايري شهرستان
2- شناسايي شغل هاي جديد براي جامعه عشايري باتوجه به محدوديت هاي موجود دردامداري عشايري بلحاظ فقر مراتع
3- شناسايي نوع گونه هاي گياهي سازگار با مناطق ييلاقي وقشلاقي عشاير براي احياء مراتع وجنگل
4- شناسايي ومعرفي نوع نژاد دام متناسب با آب وهوايي مناطق عشايري
5- شناسايي پتانسيل گياهان دارويي موجود درمراتع مناطق عشايري

جهاد كشاورزي شهرستان مشهد

1- پژوهش درخصوص كشت گلزا درشرايط ديم
2- كاهش مصرف سموم درباغات وگلخانه به صورت FFS (مدرسه در مزرعه)
جايگزيني محصولات مقاوم به كم آبي متناسب با منطقه
4- سيستمهاي آبياري زيرزميني درمحصولات زراعي وباغي

اداره تعاون شهرستان مشهد

1- راهكارها والگوهاي توانمند سازي مستمر تعاونيهاي مشهد
2- راهكارها والگوهاي همكاريهاي مشترك تعاونيهاي مشهد
3-راهكارهاي ترويج وگسترش بخش تعاون درصنايع كوچك ومتوسط شهرستان مشهد
4- راهكارها و الگوهاي « گسترش شركت هاي تعاوني مادر تخصصي » شهرستان مشهد

اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي خراسان رضوي

1- مدل ارزيابي كيفيت سرويس دهي دربخش مسافر حمل ونقل جاده اي وارائه راهكار جهت ارتقاء آن
2- تحليل هزينه ، فايده شركتهاي حمل ونقل دراستان خراسان رضوي
3- بهبود ساختار نيروي انساني بخش حمل ونقل جاده اي
4- مطالعه بررسي خستگي وخواب آلودگي رانندگان وارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تصادفات ناشي از خستگي
5- بررسي نقش تشكلهاي صنفي بخش حمل ونقل جاده اي
6- نقش احداث پايانه هاي خصوصي حمل ونقل واثرات آن درارائه خدمات
7- بررسي قيمت تمام شده بخش حمل ونقل جاده اي
8- بررسي عوامل ت اثير گذار دربهره وري بخش حمل ونقل جاده اينيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل عمراني
شهرستان مشهد مقدس

گردآوري وتنظيم :
فرمانداري شهرستان مشهد مقدس
معاونت برنامه ريزي واداري ومالي
بخش تحقيق وپژوهش
پاييز سال1387

سازمان مسكن وشهرسازي خراسان رضوي

1- بررسي رابطه استقرار موثر سيستم بررسي وپذيرش پيشنهادات درافزايش ميزان صرفه جويي درسازمان مسكن وشهرسازي خراسان رضوي
2-بررسي رابطه آموزش ضمن خدمت برافزايش كارائي كارشناسان سازمان مسكن وشهرسازي خراسان رضوي
3-بررسي رابطه ارتباطات اثر بخش برافزايش تعهد سازماني كاركنان سازمان مسكن وشهرسازي خراسان رضوي
4- بررسي رابطه خلاقيت كاركنان درافزايش روحيه وتعلق سازماني آنان درسازمان
5- بررسي رابطه اطلاع رساني موثر بركاهش مو اجه ارباب رجوع درسازمان
6- بررسي رابطه استرس وكاهش اثربخشي كاركنان سازمان
7- امكان سنجي حركت معلولين درسطح شهر وساختمان هاي عمومي
8- تاثير آلودگي صوتي برابنيه تاريخي وراه هاي پيشگيري از آن
9- مبلمان شهري
10- فضاي سبز حاشيه معابر شهري وتاثير ‌آن برسلامت رواني ساكنين
11- تحقيق درخصوص تابلوهاي راهنما جهت هدايت زائرين وگردشگران درشهرمشهد
12- الگوي مسكن منطبق با شرايط فرهنگي واقليمي شهرمشهد
13- تاثيرات حضور زائرين وگردشگران درساماندهي فضاي كالبدي شهرمشهد
14- تعيين شاخص هاي توسعه شهري ورتبه بندي شهرهاي استان براساس ميزان برخورداري

اداره كل نوسازي مدارس خراسان رضوي

1- بررسي تطبيقي ساختار وطراحي مدارس ايراني با چند كشور جهان وارائه مدل مناسب بكار بردن فن ‌آوري نوين وهوشمند درطراحي مدارس اعم از معماري، سازه ، تاسيسات
2- مطالعه تطبيقي سازه هاي مقاوم سازي شده درايران وساير كشورهاي زلزله خيز وتعيين طرح هاي بهينه كاربردي ومقرون به صرفه
3- بررسي وارائه راهكارهاي لازم وضروري جهت كيفيت بخشي وسبك سازي مصالح
4- بررسي عيوب حاصل از جوشكاري (تنش ها وتغيير شكل هاي پسامند)وروش هاي رفع آن

آب وفاضلاب روستايي شهرستان مشهد

1- ارائه روشهاي تامين آب شرب روستاهاي كم جمعيت
2- افزايش عمر مخازن فلزي
3- اثربخشي تامين آب شرب روستاها درجلوگيري از مهاجرت
4- مشخص نمودن دلايل هدر رفت آب درتاسيسات آبرساني روستاها درخطوط انتقال وتوزيع
5- تنگناها ومشكلات فعلي درخصوص تصدي گري دهياران وشوراهاي اسلامي درخصوص آب شرب روستاها

اداره راه وترابري مشهد مقدس

1- پژوهش درخصوص روشهاي نوين عمليات راهداري زمستاني
2- پژوهش درخصوص روشهاي نوين تثبيت وجلوگيري از ريزش ها
3- پژوهش درخصوص نحوه ايمن سازي نقاط كولات گير
4- پژوهش درخصوص روش هاي نوين لكه گيري فوري واستفاده از مصالح جايگزين
5- پژوهش درخصوص توليد وبكارگيري ونحوه شستشو علائم وتاسيسات ايمني مدرن درسطح راههانيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل بهداشت
وتندرستي درشهرستان مشهد مقدس

گردآوري وتنظيم :
فرمانداري شهرستان مشهد مقدس
معاونت برنامه ريزي واداري ومالي
بخش تحقيق وپژوهش
پاييز سال1387

مركز بهداشت ثامن شهرستان مشهد مقدس

1- تاثير آموزش كودكان بر ميزان آگاهي ونگرش وعملكرد سالمندان
2- بررسي ميزان تاثير عوامل موثر برجذب ، تداوم وكيفيت همكاري داوطلبان سلامت

سازمان انتقال خون خراسان رضوي

1- بررسي بيشتر در اهداء كنندگان خون با نتايج سرولوژي HTLV نامشخص با روش مولكوئي PCR
2- بررسي سرواپيدميولوژي آنتي باديهاي IgG وIM ضد نوكسوپلاسما دراهداء كنندگان خون شهرمشهد
3-تعيين فراواني آنتي زن هاي گروه هاي خوني مينو درمراجعين پايگاههاي انتقال خون مشهد
4-بررسي ميزان شيوع TT ويروس دراهداء كنندگان خون
5- بررسي ميزان نياز واقعي به خون دراستان خراسان رضوي
6- بررسي تفاوت ميزان شيوع ويروسهاي ازراه خون درحجامت كنندگان واهداء كنندگان خون

شركت غله وخدمات بازرگاني خراسان رضوي

1- بررسي رابطه قيمت نان بركيفيت نان توليدي وضايعات
2- نقش يارانه وانحصار دركيفيت نان
3- بررسي رابطه قيمت نان وكشش تقاضا
4- جايگاه ونقش استفاده از بهبود دهنده ها دركيفيت نان
5- نقش آموزش توليد كننده ومصرف كننده درمديريت آرد ونان
6- بررسي نحوه استفاده از ضد عفوني كننده اوزون ( O3 ) درسيستم هاي ذخيره سازي گندم وكارخانجات توليد آرد

اداره تربيت بدني شهرستان مشهد مقدس

1-توصيف ويژگيهاي جامعه شناسي وروانشناختي موثر برخشونت درميان تماشاگران بازيهاي فوتبال
2- بررسي كيفيت خدمات مراكز آمادگي جسماني شهر مشهد مقدس
3- بررسي سطح سلامت مادران باردار ونوزادان آنها كه درطول مدت بارداري از تمرينات يوگا سود مي جسته اند ، درمقايسه با مادراني كه تمرينات يوگا نداشته اند
4- توصيف نگرش وگرايش مردم استان خراسان رضوي به فعاليتهاي حركتي و ورزشي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد مقدس

1- بررسي ميزان نياز مردم به آموزش كمك هاي اوليه وتامين اعتبار لازم جهت اجراي طرح
2- بررسي ميزان آشنايي مردم با عملكرد ونوع خدمات اورژانس 115 وتهيه بسته هاي آموزشي مورد نياز
3- بررسي ميزان آگاهي مديران وپرسنل مراكز بهداشتي ودرماني با مديريت بحران درمراكز درماني ولزوم اجراي طرح (Helth incident command system-HICS)
4- بررسي ميزان آگاهي مردم از طرز برخورد با تصادفات ومصدومين ناشي ازآن
5- بررسي ميزان آگاهي مردم از برخورد با بيماران قلبي واورژانس هاي قلبي پيامدهاي آننيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل آموزش وپرورش
وآموزش عالي درشهرستان مشهد مقدس

گردآوري وتنظيم :
فرمانداري شهرستان مشهد مقدس
معاونت برنامه ريزي واداري ومالي
بخش تحقيق وپژوهش
پاييز سال1387

آموزش وپرورش ناحيه يك مشهدمقدس

1- بــررسي رابطه سرايت فرهنگ رسمــي به حوزه هاي چند فرهنگي وارتباط آن با منشور فعاليت هاي آموزش وپرورش
2- بررسي فرآيند اجتماعي كردن دانش آموزان درمدارس با شكل گيري هويت شهروندي
3- بررسي تقابل فرايندهاي شهري با حوزه پذيرش اجتماعي
4- بررسي مقايسه اي وضعيت اسكان زائرين فرهنگي با استانداردهاي اقامتي
5- شناسايي پيش زمينه هاي علل افت تحصيلي
6- احياي معاونت پرورشي نتايج – نقدها
7- بازنگري درطرح اوقات فراغت دانش آمو.زان
8- بررسي وبازنگري درمحتواي دروس پرورشي
9-شناسايي علل كاهش كيفيت ‌اموزشي
10- بررسي راهكارهاي افزايش پوشش تحصيلي وجذب حداكثر لازم التعليم ( EFA )
11- تاثير تغيير شيوه ارزشيابي به ارزشيابي توصيفي درروند سنجش وارزشيابي تحصيلي
12- بررسي تقابل فرهنگ هاي مختلف شهر مشهد پيامدها
13- تبيين شاخصهاي مديريت موثر درآموزشگاه ها
14- امكان سنجي وبررسي راهكارهاي ارتقاء كيفي فعاليتهاي آموزشي وپرورشي

آموزش وپرورش ناحيه دو مشهدمقدس

1- پژوهش هاي درروشهاي جذب مشاركت خيرين مدرسه ساز وگسترش فرهنگ مشاركت
2- پژوهش درراهبردهاي افزايش شان ومنزلت وقداست معلمان درجامعه
3- پژوهش دربهبود ساختار مالي وارائه روشهاي جديد به منظور تامين منابع مالي مورد نياز
4- پژوهش درارتقاي سطح ايمني درمدارس با همكاري شهرداري

آموزش وپرورش ناحيه سه مشهدمقدس

كيفيت بخشي مقالات پژوهشي

1- تحليل محتواي فعاليتهاي تشكلي وميزان نگرش نوجوانان برآنها
2- بررسي اثر بخشي كلاسهاي آموزش خانواده درايجاد تعاملات مطلوب بين اولياء ونوجوانان
3- بررسي شيوه هاي پيشگيري از آسيب هاي گروهي دربين جوانان
4- بررسي ارتقاء بخشي آموزش وپرورش غيررسمي وتقويت مشاركتيNGO ها
5-بررسي اهميت و اثربخشي شوراهاي آموزش وپرورش
6- بررسي ميزان از هم پاشيدگي خانوادگي بربزهكاران نوجوان
7- بررسي استراتژي هاي مهم ومهارت هاي مديريت تعارض

ميزان ضرورت استفاده از رايانه درجوانان
1-عزت نفس وراههاي افزايش ‌آن دركودكان ونوجوانان
2- بررسي رابطه سبك مديريت مسئولان اجرايي آموزش وپرورش ونگرش كاركنان نسبت به شيوه مديريت آنان
3- ارتباط والدين ، فرزندان وتاثير عملي آن بررشد خودباوري كودكان
4- بررسي تاثير وبلاگ نويسي درايجاد ارتباط بهتر
5- بررسي اثرات مشاركت اوليا ء ومربيان درحل مشكلات تربيتي
6- بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت دراثر بخشي فعاليتهاي كاركنان
7- علل عدم گرايش جوانان به ازدواج
8- نقش ارتباط سالم دررشد اخلاقي نوجوانان
9- آثار كنترل خشم بر رفتار نوجوانان
10- پيشرفت تند خواني واثران آن درپيشرفت آموزش

آموزش وپرورش ناحيه چهار مشهدمقدس

1- بررسي ميزان تاثير گذاري تشكل هاي دانش آموزي درجامعه پذيري دانش آموزان
2- بررسي ميزان شناخت دبيران متوسطه درزمينه اصول آزمونهاي پيشرفت تحصيلي وپايبندي به ‌آن
3- آسيب شناسي كاهش ثبت نام دانش آموزان درهنرستانهاي فني وحرفه اي وكاردانش
4- بررسي تاثير تكاليف هدفمند كلاس محور درپايداري آموخته ها وپرورش تفكر خلاق دانش آموزان(روش آزمايشي)
5- شناسايي اولويت هاي آموزه هاي ديني دانش آموزان دوره متوسطه
6- آسيب شناسي جشنواره هاي روش هاي نوين تدريس دردوره متوسطه
7- ارزشيابي فعاليت هاي پرورشي درمقاطع سه گانه
8- بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليت هاي غيردرسي( فوق برنامه)
9- بررسي راههاي توزيع بهينه وعادلانه منابع انساني درسطح استان
10- بررسي ميزان آگاهي اولياء ومربيان از رفتارهاي پرخطر
11- بررسي ميزان اثر پذيري جاذبه هاي آموزشگاه برروي دختران نسبت به اثرپذيري جاذبه هاي محيط خارج آموزشگاه

آموزش وپرورش ناحيه پنج مشهدمقدس

1- بررسي علمي وتخصصي علل افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسطه
2- علت ترك تحصيل وعدم انگيزه تحصيلي با تاكيد برشرايط خاص منطقه
3- پهنه بندي علمي دبيران درناحيه 5
4- تاثير دانش آموزان اتباع درسطح علمي منطقه

آموزش وپرورش منطقه رضويه

1- تاثير تغذيه دريادگيري
2- بهداشت رواني وتاثير آن درتعاملات اجتماعي
3- نقش باورهاي ديني درتعاملات اجتماعي
4- دين وآموزش وپرورش

كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان

1- ضرورت ها ، اهداف وروش هاي آموزش مفاهيم ديني به كودكان
2- ضرورت ها ، اهداف وروش هاي آموزش علم به كودكان
3- بررسي وضعيت كتابخواني ومطالعه درگروه نوجوانان پسر
4- آسيب شناسي كتاب هاي چاپ شده براي كودكان ونوجوانان توسط ناشران مشهدي

دانشگاه پيام نور مشهد مقدس

1-ارائه مدل بهينه ساختار وتشكيلات دانشگاه
2- ثبت واصلاح فرآيندهاي كاري دانشگاه
3- ارائه مدل گسترش دانشگاه درخارج از كشور برحسب كشورها ، زبانها ، رشته ها وساير متغيرها
4- ارائه راهكارهاي ارتقاء رتبه دانشگاه دررتبه بندي هاي داخلي وخارجي
5- بررسي روش هاي ورود دانشجو به دانشگاه وارائه مدل بهينه با درنظرگرفتن رقبا درداخل وخارج كشور
6-بررسي مدل علمي براي فضاي فيزيكي وبهينه آموزشي دانشگاه درآينده
7- بررسي پيامدهاي تاسيس واحدها ومراكز دانشگاه درتوسعه شهرهاي كوچك
8- بررسي راهكارهاي افزايش بنيه علمي ورضايت تحصيلي دانشجويان دانشگاه
9- بازنگري نقش اعضاي هيئت علمي دردانشگاه با ماموريت آموزش از راه دور
10- بهينه سازي روش پذيرش فراگير براساس نمرات وساير متغيرها
11- تعيين ميزان شهريه مطلوب با توجه به شاخص ها ومعيارهاي جهاني و نوسانات بودجه دولتي
12- تعيين شاخصه هاي فرهنگي دانشگاه
13- نيازسنجي فرهنگي دانشگاه ( با سه گروه مخاطب ، دانشجويان ، استادان و كاركنان)
14- تدوين معماري اطلاعات دردانشگاه ها با ماموريت ‌آموزش از راه دور


15- راهكارهاي همگاني شدن ورزش دردانشگاه
16- مطالعه رضايت مندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي دردانشگاه
17- طراحي استراتژي اطلاع رساني علمي دانشگاه به مخاطبين مختلف ( هيئت علمي ، دانشجويان و..)
18- راهكارهاي توسعه توليدات پژوهشي وفناوري دانشگاه درميان دانشجويان واعضاي هيئت علمي
19- راهبردهاي اشاعه كار آفريني دردانشگاه
20- ساماندهي آزمايشگاه هاي آموزشي ، پژوهشي وملي دردانشگاه
21- بررسي عوامل طولاني بودن مدت تحصيل دانشجويان دانشگاه رفع موانع و ارائه راهكارهاي مناسب
22- طراحي مدل ‌آموزش الكترونيكي درآموزش از راه دور
23- استانداردسازي وبرگزاري آزمون ديجيتالي دردانشگاه
24- راهكارهاي تضمين وبهبود كيفيت نظام آموزشي دانشگاه
25- مقايسه تطبيقي مركز بين المللي دانشگاه پيام نور با ساير مراكز بين المللي دانشگاه هاي از راه دورجهاننيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل
زيست محيطي شهرستان مشهد مقدس


گردآوري وتنظيم :
فرمانداري شهرستان مشهد مقدس
معاونت برنامه ريزي اداري ومالي
بخش تحقيق وپژوهش
پاييز سال1387

اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي

1- تهيه اطلس آلودگي خاك شهرستان مشهد
2- انجام مطالعه بررسي پسماندهاي ويژه واثرات سوي آن بر كشف رود وتدوين برنامه اجرايي كاهش آثار منفي
3- تهيه بانك اطلاعات زيست محيطي استان
4- پايش بلند مدت آلايندگي هوا با روش Passive
5- انجام مطالعه بررسي اثرات سم درمزارع كشاورزي وارائه راهكارهاي اجرايي جهت كاهش اثرات سوء زيست لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,325 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6055_2018579_4944.zip245k