دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) پياده سازي رويکرد شش سيگما

پاور پوینت (اسلاید) پياده سازي رويکرد شش سيگما  با سلام

فایل پياده سازي رويکرد شش سيگما یک پاورپوینت بسیار عالی در 159 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

مرحله اندازه گيري(measure)

فاز اندازه گيري

مرحله اندازه گيري(measure)

طوفان فکری

مرحله اندازه گيري(measure)

طوفان فکري ((Brain Storming:
طوفان ذهني يك تكنيك ساده و موثر براي بروز عقايد مختلف يك گروه در يك بازه زماني كوتاه براي حل يك مشكل است.
گروه ها و واحدها مي توانند در مورد زير از اين روش کمک بگيرند :
تعيين علل و يا راه حل هاي احتمالي مسئله
برنامه ريزي گام هاي يک طرح
تصميم گيري در مورد انتخاب مسئله اي که بايد روي آن کار شود

مرحله اندازه گيري(measure)

اصول پايه طوفان ذهني
ارزيابي محترمانه
ابراز عقيده آزادانه
ايجاد نمودن عقايد زياد
بهبود عقايد يكديگر

مرحله اندازه گيري(measure)

محيطي براي بيرون ريختن استعدادها فراهم كنيدبدون عيبجوئي از يكديگر .عقايد ديگران را بپذيريد. درمقابل هيچ عقيده اي موضع گيري ننمائيد.ارزيابي محترمانهابراز عقيده آزادانهمانند يك ترمز عمل نكنيد تا شركت كنندگان تشويق شوند كه عقايد خود را براحتي ابراز نمايند . مهم نيست كه اين عقايد چقدر دور از دسترس و غير واقعي هستند .

مرحله اندازه گيري(measure)

عقايد زيادي را ايجاد كنيدتا حد ممكن عقايد زيادي ايجاد كنيد . يك غواص مرواريد در يافتن مرواريد موفقتر است اگر 200 صدف را پرورش دهد نسبت به اينكه 15 الي 20 صدف را پرورش دهد . عقايد يكديگر را بهبود دهيدعقيده هر عضو موثرتر خواهد بود اگر عقيده عضو ديگري را بهبود دهد.

مرحله اندازه گيري(measure)

اصول طوفان ذهنيزود قضاوت نكردن در رابطه با عقايد ديگران ، محيطي ايمن براي ابراز عقيده اعضاء ايجاد مي نمايد .
يكسان نبودن دانش افراد باعث توسعه ديدگاهها مي شود.
شركت آزاد افراد باعث موثرتر بودن عقايدشان مي شود .
محدوديت زماني در محيطي كه ترس و رعبي بهنگام اظهار نظر وجود ندارد موجب بهره ورتر شدن عقايد مي شود .

مرحله اندازه گيري(measure)

قدمهاي طوفان ذهني انتخاب موضوع مورد بحث.
بصورت چرخشي از هر عضو نظرخواهي شود .
در هر نوبت از هر عضو فقط يك نظر گرفته شود ، بدون توجه به اينكه چند نظر دارد .
اين نظرخواهي ادامه پيدا كند تا زمانيكه همه اعضاء بطور كامل نظرات خود را ارائه نمايند .
عقايد در حضور اعضاء ثبت گردد .

مرحله اندازه گيري(measure)

اصول پايه :
آنچه را که گفته مي شود ، ويرايش نکنيد و به خاطر داشته باشيد که نبايد از نظرات انتقاد کنيد.
در اين مدت ، تمام پيشنهادات ارائه شده را بپذيريد . در مرحله بعد، فهرست پيشنهادات را کوتاه کنيد.
از نظرات عجيب يا اغراق آميز استقبال کنيد
در راستاي پيشنهادات ديگران ، پيشنهادبدهيد

مرحله اندازه گيري(measure)

منافع استفاده از طوفان ذهني هر شخصي بطور جداگانه ايده مي دهد و بنابراين يك گروه ايده‏هاي زيادي را ايجاد مي كند .
عقايد افراد بهبود داده مي شود .
حضور ديگران خلاقيت را افزايش مي دهد .
يك ائتلاف بين عقايد و منبع با مشاركت افراد ايجاد مي شود.

مرحله اندازه گيري(measure)


زماني جلسه طوفان فکري به پايان مي رسد که :
به همه افراد فرصت مساوي براي مشارکت داده شده باشد.
بيش از اين پيشنهاد ديگري ارائه نشود.
براي آخرين بار از گروه درخواست شده باشد تا نظرات خود را ابراز نمايند.
از مشارکت کنندگان تشکر کرده باشيد.

مرحله اندازه گيري(measure)

تمريندر يک جلسه طوفان فکري علتهاي بالقوه يك مساله خاص را شناسايي کنيد؟

مرحله اندازه گيري(measure)

رسم فلوچارت فرايند

مرحله اندازه گيري(measure)

فلوچارتها ابزارهائي هستند كه يك فرآيند را قابل رؤيت مي كنند .فلوچارتها براي شناخت بهتر يك فرآيند نياز به ترسيم فلوچارت فرآيند داريم.

مرحله اندازه گيري(measure)

مزاياي استفاده از فلوچارتاستفاده از فلوچارت :
درك مشتركي ايجاد مي نمايد .
قدمهاي فرآيند را مشخص مي نمايد .
مشخص مي كند چگونه يك فرآيند بايد عمل كند و بطور واقعي چگونه عمل مي كند .
باعث فهم علل عام مشكلاتي مي‌شود كه تمام واحدهايي كه در فرآيند توليد مي‌شود را تحت تاثير قرار مي‌دهند.
فرصتهاي بهبود فرآيند را مشخص مي‌كند (پيچيدگي، اتلاف، تاخير، كم بازدهي و گلوگاه )

مرحله اندازه گيري(measure)

شروع از بالافعاليتهاي كليدي مي‌تواند در سطوح مختلف سازماني تعريف شود.


سطح 1= بالاترين سطح كاري در يك سازمان
سطح 2= كاري كه در بين چند دپارتمان يا كل منطقه كاري يا يك دپارتمان جريان مي يابد.
سطح 3= نمايش جزئيات يك فرآيند خاص.پركردنچسباندنبسته بندي كردنتوسعه محصول جديدايجاد تقاضابرآورده نمودن تقاضا خدمات مشتري سفارش مواد توليد بسته‌بندي حمل مخلوط نمودن سطح 1سطح 2سطح 3

مرحله اندازه گيري(measure)

انواع فلوچارتها براي فهم بهتر جريان فرآيندفلوچارتهاي فعاليت
(Activity flowcharts)فلوچارتهاي چند وظيفه‌اي
(Deployment flowcharts)

مرحله اندازه گيري(measure)

فلوچارتهاي پايه(basic) در مقايسه با فلوچارتهاي فعاليت(activity) در تجزيه و تحليل SIPOC يك نمودار سطح بالا ايجاد كرده‌ايد كه قدمهاي اصلي فرآيند را نشان مي دهد .


بمنظور فهم وضعيت جاري با جزئيات بيشتر، به يك فلوچارت با جزئيات بيشتر نياز داريم .
- سطح جزئيات بستگي به نياز و شرايط موجود دارد.
اطلاعات بيشتر مي تواند در زير هر قدم نوشته شود.
يك فلوچارت با جزئيات بيشتر فلوچارت فعاليت (Activity Flowchart )ناميده مي‌شود.

مرحله اندازه گيري(measure)

فلوچارتهاي فعاليتActivity flowcharts مشخص ميكنندكه‏چه‏اتفاقي در فرايند مي افتد .آنها‏اغلب نقاط تصميم‏گيري ،سيكلهاي دوباره كاري و پيچيدگيهاي فرآيند را مشخص مي كند .

مرحله اندازه گيري(measure)

فلوچارتهاي چند وظيفه ‌ايDeployment flowchart جزييات قدمهاي فرآيند و همچنين گروهها و افرادي را كه آن قدمها را انجام مي‌دهند را نشان مي‌دهد.
اين فلوچارتها، مخصوصا براي فرآيندهايي كه جريان اطلاعات آن بين چند واحد وجود دارد مفيد است. همچنين با كمك اين نمودارها مي‌توان مراحلي كه در آنها اطلاعاتي از يك بخش به بخش ديگري منتقل مي‌شود را نشان داد. زمان روبه پايين جريان دارد

مرحله اندازه گيري(measure)

از كدام تكنيك براي رسم فلوچارت استفاده كنيم ؟قصد داريد از كداميك از اين فلوچارتها در پروژه خود استفاده كنيد ؟

مرحله اندازه گيري(measure)

فرآيندها و پيچيدگي آنهافلوچارت ذيل را با فلوچارت صفحه بعد مقايسه نمائيد .
كداميك از فلوچارتها واقعيت را منعكس مي كند ؟
ترجيح مي دهيد از كداميك از اين فلوچارتها استفاده كنيد ؟ چرا ؟Take Original to CopierPlace Original on CopierSelect SizeSelect Number of CopiesStart CopierCopier RunsAnother PageYesNoSelect Orientation

مرحله اندازه گيري(measure)

فرآيند كپي گرفتن

مرحله اندازه گيري(measure)

چگونه فلوچارت ايجاد كنيم ؟اگر ترسيم فلوچارت را بصورت گروهي انجام دهيد نكات زيادي را مي توانيد بدست آوريد :
با استفاده از طوفان ذهني قدمهاي فرآيند را مشخص كنيد :
اين قدمها را روي كاغذ هاي كوچك برچسب دار يا فيليپ چارتها بنويسيد .
مطمئن شويد كه قدمهايي را كه در هنگام نادرست بودن كارها اتفاق مي افتد، در نظر گرفته‌ايد.قدمها را بطور متوالي مرتب كنيد.
در هنگام رسم فلوچارت جهت جريان را حفظ كنيد
- جهت حركت در فلوچارت از بالا به پايين يا از چپ به راست است.
از علائم مربوط به فلوچارت استفاده نمائيد.
بررسي كنيد كه تمام قدمهاي فرآيند و نقاط تصميم گيري را در نظر گرفته باشيد.
قدمها را شماره‌گذاري كنيد.

مرحله اندازه گيري(measure)

چهار ديدگاهفلوچارتها مي توانند از چهار ديدگاه مختلف به فرآيند رسم شوند.
آنچه كه در مورد فرآيند فكر مي‌كنيد.
آنگونه كه فرآيند بطور واقعي عمل مي‌كند.
آنگونه كه فرآيند مي‌تواند عمل كند.
آنگونه كه فرآيند بايستي عمل كند.

در اين مرحله از پروژه DMAIC وضعيت جاري را آنگونه كه هست تعريف كنيد. بعبارتي فلوچارتها بايد آنچه را كه در فرآيند بطور واقعي اتفاق مي افتد، نشان دهند.

مرحله اندازه گيري(measure)

تمرينفلوچارت مربوط به فرايند خود را رسم كنيد.

مرحله اندازه گيري(measure)

زمان چرخه( C/T) تواتر توليد محصول بر حسب زمان . همچنين زمانيكه کارگر براي انجام تمام عناصركاري يك فرآيند مي گذارد.

مرحله اندازه گيري(measure)

زمان انجام سفارش((L/Tزماني كه يك قطعه تمام مسير فرايند يا جريان ارزش را طي مي کند.زمان انجام سفارش((L/T

مرحله اندازه گيري(measure)

نمودار علت و معلول

مرحله اندازه گيري(measure)

نمودار علت و معلول اين روش براي يافتن بيشترين علل ممكن در ايجاد يك مشكل با يك نمايش ساختاريافته و با استفاده از روش طوفان ذهني استفاده مي شود .
چگونه يك نمودار علت و معلول را رسم كنيم :
گام 1 : آمادگي براي برگزاري جلسه علت و معلول
گام 2 : شناسايي معلول
گام 3 : شناسايي دسته جات علل اصلي
گام 4 : بارش افکار علل احتمالي مسئله
گام 5 : بررسي مجدد هر دسته از علل اصلي
گام 6 : اتفاق نظر در مورد مهمترين علل

مرحله اندازه گيري(measure)

مشكل / اثرانسانماشينموادروشساختار نمودار علت و معلول هر كدام از شاخه هاي اصلي شاخه هاي فرعي بالقوه زيادي دارد كه علل بالقوه را تقسيم بندي مي كند .

مرحله اندازه گيري(measure)

موارد استفاده از نمودار علت و معلولبررسي و فهرست كردن ارتباط علت و معلولي مساله تحت بررسي.
تجزيه و تحليل مساله بمنظور رديابي علل ريشه اي واقعي مساله
كمك به طبقه بندي نمودن علل و جمع آوري داده هاي بيشتري جهت يافتن ارتباط.
براي استنتاج از شاخص ها.

مرحله اندازه گيري(measure)

مصرف سوخت بالاروش انجام كاررانندهخودروموادنگهداريجادهRestrictionsNo turnOne wayCircuitous
RoadFrequent
stopsCrossingsTrafficSpeed BreakersSteepPoor
conditionPotholesIrregular
servicingFalse
economyNegligenceClogged
filtersLow pressureIgnoranceFaulty
pressureTyresPetrolOilNot changedLow levelIncorrect viscosityImpuritiesIncorrect
Octane no.AdditivesSparesSpuriousInferiorImpatienceCrazeAlways
lateRiding on
clutchLack of
awarenessPoor
anticipationWrong
gearsPoor
skillWrong
cultureBad
attitudeInexperienceBodyHeavyShapeTechnical
detailsCarburetorSpark plugsLifeContactsFuel mixEngineHigh H.PCylindersنمودار علت و معلول براي مشكل “ ميزان سوخت زياد “

مرحله اندازه گيري(measure)

تمريننمودار علت و معلول را براي هر يك از CTQ ها انجام دهيد.

مرحله اندازه گيري(measure)

آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آنFMEA

مرحله اندازه گيري(measure)

معرفي FMEA و اهداف آنمتدلوژي يا روشي است سيستماتيك كه به دلايل زير بكار ميرود:
الف- شناسايي و اولويت بندي حالات بالقوه خرابي در يك سيستم,محصول,فرايند يا سرويس.
تعريف و اجراي اقداماتي به منظور حذف ويا كاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي.
ثبت نتايج تحليلهاي انجام شده به منظور فراهم كردن مرجعي كامل براي حل مشكلات در ايندهما در فاز اندازه گيري شش سيگما از FMEA
براي اولويت بندي علتها و حذف علتهاي کم اهميت استفاده مي کنيم

مرحله اندازه گيري(measure)

FMEA تاريخچه در دهه 1950 اهميت مسائل ايمني و پيشگيري از حوادث قابل پيشبيني در صنايع هوا فضا علت اصلي پيدايش FMEA ميباشد.
به عنوان ابزاري كليدي براي افزايش ايمني در صنايع شيميايي مطرح شد.
در فوريه 1992 استاندردSAE-J-1739 به عنوان استاندارد مرجع FMEAدر صنايع خودرو معرفي شد.
لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,975 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6061_2018867_9482.zip3.2 MB