دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) انديشه اسلامي دانشگاه پيام نور

پاور پوینت (اسلاید) انديشه اسلامي  دانشگاه پيام نور  با سلام

فایل انديشه اسلامي دانشگاه پيام نور یک پاورپوینت بسیار عالی در 210 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

4

بخش يكم
وحي و پيامبري

5

1- تعريف و ضرورت نبوت
الف) معنا و مفهوم پيامبر
ب) معنا و مفهوم وحي
1-ب) معناي لغوي وحي
2-ب) وحي در قرآن
ج)ضرورت وحي و پيامبري
1- ج) صفات خداوند
2- ج) جاودانگي انسان
3ـ ج) حدود عقل بشري
4- ج)شبهه منكران

6

1- تعريف و ضرورت نبوت تقسيم بندي مباحث نبوت: 1- عامه 2- خاصه
نبوت عا مه: مجموعه مباحثي كه پيامبر معيني اختصاص ندارد و درباره امورمشترك پيامبران بحث مي كند.
نبوت خاصه: به مباحثي اطلاق مي شود كه درباره نبوت يكي از پيامبران مانند حضرت محمد بحث و گفتگو مي كند.


دغدغه اصلي اين فصل نبوت عامه است.

7

8

الف) معنا و مفهوم پيامبرتعريف:
پيامبر‏‏‎ بشري است كه براي هدايت انسانها برانگيخته
شده تا معارفي را بدون واسطه انساني ديگر از مبدا الهي دريافت و ابلاغ كند.

9

درتعريف قبل چند قيد وجود دارد :
1- پيامبر بشر است
2- پيامبران براي هدايت انسانها آمده اند.
3- پيامبران برانگيخته شده از سوي خدا هستند
4- ميراث پيامبران مجموعه معارف نظري و عملي خاصي است كه بينشي نو و
روشي ديگر در زندگي انسانها ايجاد كرده است.
5- يكي از وظايف مهم پيامبران دريافت پيام الهي است.

10

ب) معنا و مفهوم وحيدريافت پيام الهي كه از به عنوان وحي تعبير مي گردد يكي ازوظايف اساسي پيامبران است.
حقيقت وحي دست يافتني نيست زيرا پديده وحي يك پديده طبيعي قابل شناخت با ابزار متعارف عمومي و علمي نيست.

11

1- ب) معناي لغوي وحي
واژه وحي و مشتقات آن در لغت داراي معاني مختلف و
كاربردهاي گوناگون آن: نظير: اشاره‏‏‏‎ْ، سرعت، تفهيم و القاي پنهاني مطلبي به ديگران، اعلام در خفا، نوشتن
تعريف لغت شناسان: جامع تمام معاني و كاربردهاي ويژه وحي ((تفهيم و القاي سريع و نهاني )) است كه متوجه خاص مخاطب بوده و بر ديگران پوشيده است.

12

2-ب) وحي در قرآنمعاني وحي در قرآن:
1- اشاره پنهاني
2- هدايت غريزي
3- الهام
4- وحي تشريعي

13

طبق آيات قرآن راههاي ارتباط پيامبران با خدا
منحصر(وحي نبوي و ارسالي) به سه راه بوده است:
1- وحي مستقيم
2- ايجاد صورت از پشت حجاب
3- القاي وحي به وسيله فرشته

14

تعريف وحي در مباحث اعتقادي و كلامي:
عبارت است از تفهيم يك سلسله حقايق و معارف از سوي
خداوند به انسانهاي برگزيده براي هدايت مردم، از راه ديگري
غير از راههاي عمومي و شناخته شده معرفت همچون حس،
تجربه و عقل و حدس و شهود عرفاني.

15

نظريه شيخ مفيد:
... حقايقي كه در رويا به انسانها القا ميشود و همچنين علومي كه پس از پيامبر اكرم(ص) به امامان معصوم ارائه و القا شده است، نام وحي بر اينها اطلاق نمي گردد، زيرا مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پس از پيامبر(ص) بر كسي وحي نخواهد شد.

16

نظريه علامه طباطبايي:
ادب ديني در اسلام اقتضا مي كند كه وحي بر غير از رابطه اي كه ميان خداوند و فرستادگان او وجود دارد، اطلاق نگردد.
وحي آموزه ويژه اي است كه از ناحيه خداوند سبحان به برخي از انسانهاي برگزيده اضافه مي شود....

17

تفاوت وحي با نبوغ :

وحي آموزه ويژه اي است كه از ناحيه خداوند سبحان به برخي انسانهاي برگزيده اضافه مي شود ولي نبوغ‏، قدرت شديد ذهني است كه برخي افراد را بدون نياز به طي مراحل علمي لازم و معمول، به درك حقايق توفيق مي دهد.

18

تفاوت وحي با كشف و شهود:


انسان اگر مدتي نفس را رياضت دهد، حقايقي در عمق جان خود مي يابد ولي اين حقايق را از كسي دريافت نمي كند‏، بر خلاف وحي، پيامبر تنها گيرنده و پيام است و خود مخاطبي است كه كسي براي او سخن ميگويد.

19

تفاوت وحي با تجربه ديني:

وحي بر خلاف تصور رايج در ميان برخي فرقه هاي
مسيحيت كه آن را با تجربه ديني قياس كرده و مي گويند:
كتاب مقدس تفسير اموري است كه عيسي(ع) در كشف و
شهود خود يافته است، از هرگونه دخالت ذهن پيامبر در بيان آن، خالي است.

20

ج)ضرورت وحي و پيامبري1- ج) صفات خداوند
خداوند حكيم است و حكمت از صفات ذاتي خداست. حكمت خداوند اقتضا
مي كند كه سفيراني را براي هدايت خلق به سوي مردم گسيل دارد و نظر
آنان را به هدف مطلوب راهنمايي كند.

2- ج) جاودانگي انسان
انسان در زندگي اين جهاني كمتر نيازمند وحي است. اصل سعادت و كمال ابدي و زندگي جاودان انسان، نياز بشر به وحي را آشكارتر و ملموس تر مي كند.


21

ج)ضرورت وحي و پيامبري

22

مجموع مطالب آلكسيس كارل درباره شناخت انسان:


1- علم در شناخت انسان، تاكنون پيشرفتي نداشته است.
2- روشي در دست نيست كه بتواند انسان را در اجزا و در
مجموعه و روابطش با محيط خارج بشناسد.
3- انساني را كه متخصصان علوم معرفي مي كنند، شبحي ساخته و پرداخته تكنيك هاي همان علم است.

23

3ـ ج) حدود عقل بشري
انسان با عقل خويش مي تواند بسياري از معارف نظري نظير مسائل مربوط به جهان بيني خويش را اثبات كند. همچنين برخي اصول اخلاقي نظير خوبي عدل و بدي ظلم تشخيص دهد ولي با اين حال عقل بشر داراي محدوديت هاي فراوني است.

24

محدوديت هاي عقل:
1- احكام عقل، كلي و اجمالي است.
2- عقل در تشخيص آثار اخروي رفتارهاي انساني ناتوان است.
3- عقل در مرحله تشخيص و عمل آسيب پذير است.

25

4-ج) شبهه منكران
شبهه : طرفداران اين شبهه ميگويند”وقتي آموزه هاي وحياني و آنچه را كه پيامبران به بشر عرضه كرده اند مطالعه مي كنيم، از دو حال بيرون نيست يا موافق مدركات و احكام عقلي است يا متضاد و مخالف با عقل و برهان هاي عقلي است.“ج)ضرورت وحي و پيامبري

26

حالت اول شبهه: اگر چنين بود يعني اين گزاره ها و تعاليم بوسيله وحي در اختيار ما قرار نمي گرفت‏، عقل به تنهايي آنها درك كرده و درباره آنها حكم صادر مي كرد، كه در اينصورت عقل ما از وجود پيامبران بي نياز مي گردد.
حالت دوم شبهه: اگر مخالف عقل و برهان هاي عقلي باشد كه در اينصورت مردود است و قابل پذيرش نخواهد بود.

27

پاسخ شبهه: گزاره ها و تعاليم وحياني بر حسب فرض به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- موافق عقل بشري
2- گزاره هاي خردستيز
3- گزاره ها و آموزه هاي فراحسي و فراعقلي

28

1- موافق عقل بشري:
شمول وحي بر تعاليمي كه عقل نيز به صورت مستقل آن را
درك مي كند، مستلزم لغويت نيست، زيرا تاييد دانسته هاي
عقلي از سوي وحي، سبب مي شود كه آدمي به صحت و
شناخت و داوري عقل خود اطمينان بيشتري يابد و احتمال
خطاي عقل را منتفي بداند.

29

2- گزاره هاي خردستيز
گزاره هايي كه نه فوق عقل، بلكه ضد عقل هستند، يعني با اصول قاطع عقلي ناسازگارند، اين دسته از گزاره ها در زمره تعاليم آسماني نخواهند بود.

30

3- گزاره ها و آموزه هاي فراحسي و فراعقلي

الف) عقل انسان به گونه اي احساس مي كند كه مي تواند تبيين و توضيح عقلاني از تعاليم وحياني از خود ارائه دهد، يا فلسفه فرامين الهي را درك كند.
ب) عقل قادر به تحليل و درك تعاليم و فرمان هاي فراعقلي نيست.

31

ادامه عناوين بخش يكم2- رابطه علم و دين
الف)نظريه تعارض علم و دين
ب)نظريه تمايز علم و دين
1-ب) استقلال در زبان
2-ب) تمايز در روش و موضوع
ج)نظريه تعامل علم و دين

32

2- رابطه علم و ديندستاوردهاي عقل بشري پاسخگوي نيازها و انتظارات انسان نيست و از تامين سعادت راستين او ناتوان است بنابراين چاره اي جز ياري خواهي و بهره گيري از وحي و تعاليم آسماني نيست.

خداوند با علم به اين نياز، همه انسانها را با فرستادن پيامبران، به زندگي معقول و پاك رهنمون نموده است

33

الف)نظريه تعارض علم و دين:

دو تحول مهم در قرن 17 و 19 ميلادي در كيهان شناسي و زيست شناسي ميان متكلمان مسيحي و صاحب نظران درگرفت :
تحول اول: دفاع شجاعانه گاليله از نظريه خورشيد مركزي كپرينگ و تلاش او براي بسط اين نظريه به عنوان يك واقعيت بود.
تحول دوم: بحث درباره خلقت و تكامل در سال 1859م. كه ميان عالمان كليسا و دانشمندان در گرفت

34

نظريه داروين (كتاب تبار انسان)

الف- تغييرات كوچك و ظاهرا تصادفي، در ميان افراد يك نوع پديد مي آيد.
ب- در رقابت و تنازعي كه ميان افراد يك نوع يا انواع گوناگون در يك محيط پديد مي آيد، تغييرات ياد شده، امتيازهاي نامحسوس ايجاد مي كنند.
ج- افرادي كه داراي اين امتيازات هستندد، بيشتر عمر كرده و زادوولد بيشتري دارند، اين تغييرات در دراز مدت و به انتخاب طبيعي صورت مي گيرد.

35

علل و عوامل تاريخي طرح نظريه تعارض ميان علم و دين:1- به عقيده بسياري از صاحبنظران، اساسا بسياري از اين تعارض ها و رويارويي ها ميان علم و دين نبوده است، بلكه جنگ ميان ساينتيسم و الاهيات قرون وسطايي بوده كه در ظاهر به جنگ ميان علم و دين شهرت يافته است.

36

عللي كه در پيدايش اين شهرت نقش داشته اند:


الف- مردم عادي و عامي، ميان گرايشها و معتقدات حقيقي دين و آداب و رسوم و ظواهري كه از سوي دستگاههاي ديني ترويج مي شود، فرق نمي گذارند.

37

عللي كه در پيدايش اين شهرت نقش داشته اند:

ب- در ميان ارباب مذاهب و عالمان ديني، بودند كساني كه هرگاه، انديشه هاي رايج آنان، و نه مباني و ضروريات دين، مورد انتقاد قرار مي گرفت، چنين وانمود مي كردند كه دين مورد حمله قرار گرفته است.
ج- در ميان اهل علم و قلم نيز كساني به چشم مي خوردند كه در نوشته ها و اظهارات خود، اغراضي غير از حقيقت يابي و كنجكاوي دارند.

38

2- با آن هويت راستيني كه علم دارد، نمي توان بشريت را در پوشش هويت كاذبي كه گروههاي يادشده از علم مي سازند، فريب داد و اين واقعيت را ناديده گرفت كه بسياري از متفكران بزرگ قرن ها، مردان مذهبي بوده اند.
علل و عوامل تاريخي طرح نظريه تعارض ميان علم و دين:

39

3- اين بحث بيشتر در جهان مسيحي و غرب مجال رشد داشته اما در جهان اسلام به دليل عدم تحريف قرآن و گواهي تاريخ علوم در بستر تمدن اسلامي كمتر مجالي براي طرخ اين بحث بوده است. و اساساً يكي از كارهاي مهم انبيا و اولياي الهي آموزش و ترويج حقايق عالم بوده است.
علل و عوامل تاريخي طرح نظريه تعارض ميان علم و دين:

40

ب)نظريه تمايز علم و دين:
مدافعان اين نظريه تمايز استقلال كامل علم و دين به اين اعتقاد دارند كه روش علمي تنها روش ممكن در شناخت واقع نيست.
تعميم نارواي مفاهيم علمي و تبديل كردن يك شيوه به اصلي كلي، نظير اين قاعده كه روش هاي تجربي و حسي تنها روش قابل اعتماد در فهم و تبيين واقعيت است، نارواست.

لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,250 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6067_2018874_4474.zip754.2k