دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي اساتيد

پاور پوینت (اسلاید) ارزشيابي اساتيد  با سلام

فایل ارزشيابي اساتيد یک پاورپوینت بسیار عالی در 20 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

حجم فعالیت در واحد ارزشیابی استاد EDC :1) صدور کارنامه برای کلیه اعضای هیات علمی: یک بار در سال 2) صدور گواهی نتایج ارزشیابی دانشجویان برای کلیه اعضای هیات علمی مدعو و حق التدریس در هر نیمسال تحصیلی3) صدور گواهی نتایج ارزشیابی برای کلیه سخنرانی های آموزش مداوم

مقوله ارزشیابی استاددندانپزشکی 86

تهیه نرم افزار ارزیابی آزمونهای چند گزینه ای در مرکز خدمات ماشینی دانشگاه2) مشاوره برای برگزاری آزمونهای عملی3) برگزاری دوره کارگاه ارزیابی دانشجو

مقوله ارزشیابی آزموندندانپزشکی 86

1) مشارکت فعال در بازنگری برنامه درسی رشته های مختلف به سفارش وزارت متبوع یا به درخواست گروههای آموزشی (مثال: بازنگری برنامه کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، کارشناسی اندام مصنوعی، کارشناسی بهداشت محیط، کارشناسی کتابداری و برنامه دوره مقدمات بالینی پزشکی، دندانپزشکی)2) ارائه مشاوره به گروههای آموزشی برای درخواست ایجاد رشته های جدید3) انجام چند نمونه نیاز سنجی وسیع برای برنامه های آموزش مداوم فارغ التحصیلان

مقوله برنامه ریزی درسیدندانپزشکی 86

1) تدوین اولویتهای پژوهش در آموزش و اعلام عمومی به همه دانشکده ها2) تهیه منابع روزآمد چاپی و الکترونیک برای پژوهشگران در این قلمرو: http://ofis.mui.ac.ir/recent3) چاپ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی و موفقیت در اخذ رتبه علمی- پژوهشی4) پشتیبانی علمی و مادی از طرحهای کاربردی مرتبط با آموزش پزشکی

مقوله پژوهشهای آموزشیدندانپزشکی 86

1) برگزاری حدود 130 دوره آموزش نرم افزارهای کاربردی با شیوه مناسب برای اعضای محترم هیات علمی2) برگزاری دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی3) سفارش تهیه منابع مکتوب مناسب برای آموزش اساتید: جزوات Medline ، Reference Manager و کتابهای آموزش SPSS، کار گروهی، آزمونهای پیشرفت تحصیلی، PBL ، کاربرد اینترنت در پزشکی.4) برگزاری کارگاههای روش تدریس پیشرفته و چندین عنوان کارگاه روش تحقیق پیشرفته ( از جمله کارآزمایی بالینی، روش تحقیق کیفی، پژوهشهای پیمایشی و طراحی پرسشنامه، تحلیل داده ها ...) و کارگاههای مقاله نویسی برای هیات علمی بالینی و پایه5) راه اندازی ژورنال کلاب آموزش پزشکی (چهارشنبه ها- هر دو هفته یکبار)6) کمک به برگزاری کلاسهای آموزش زبان انگلیسی ویژه هیات علمی

مقوله آموزش اساتیددندانپزشکی 86

1) تکمیل شبکه آموزش مداوم استان (با مشارکت دانشکده ها، گروههای آموزشی، انجمنهای علمی استان و سایر نهادهای ذیربط)2) هماهنگی برگزاری حدود 300 برنامه آموزش مداوم حضوری در سال3) اخذ مجوز و اجرای برنامه خودآموز برای 37 عنوان کتاب تالیف شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه با توزیع در سراسر کشور4) پشتیبانی از ابتکارات آموزشی اعضای محترم هیات علمی در برنامه های آموزش مداوم5) پوشش کامل کلیه مشمولین استان و بخشی از مشمولین استانهای مجاور6) کمک به برگزاری کلاسهای آموزش زبان انگلیسی ویژه هیات علمی

مقوله آموزش مداومدندانپزشکی 86

1) تمرکز زدایی در تصمیم سازیهای آموزشی2) زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزش3) افزایش روایی ارزشیابی های آموزشی4) برخورداری مدیریت دانشکده از مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که به عنوان مشاورین و ”حافظه آموزشی“، به تصمیم گیریهای مناسبتر کمک کنند.5) همگانی شدن پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس در دانشگاه6) پیشگیری از موازی کاری ها در دانشکده ها و استفاده بهینه از وقت اعضای هیات علمی علاقمند به توسعه و بهبود کیفیت آموزش

اهداف تشکیل هسته های توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه:دندانپزشکی 86

1) طراحی و نظارت بر ارزشیابی های آموزش در دانشکده / بیمارستان (درصورت لزوم، انعکاس پیشنهادات اجرایی و اصلاحی به EDC برای بررسی و تایید نهایی در شورای آموزشی یا شورای دانشگاه2) حمایت و هدایت اصلاحات آموزش (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس ...)3) بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه مهارتهای تدریس و تحقیق و کمک به EDC در طراحی و اجرای دوره های آموزشی برای پاسخ به این نیازها4) مشارکت در طراحی و سازماندهی برنامه های آموزش مداوم که توسط دانشکده/بیمارستان یا فارغ التحصیلان دانشکده برگزار می شود.5) اعلام اولویتهای پژوهش در آموزش دانشکده/بیمارستان، مشارکت در طراحی و اجرای این پژوهشها6) کمک به EDC برای بهبود برنامه های هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

وظایف و زمینه فعالیت هسته توسعه آموزش:دندانپزشکی 86

1) پشتیبانی علمی و فنی (شامل آموزش در بدو تشکیل هسته ها و آموزش و مشاوره مستمر در حین فعالیت، تامین منابع علمی (به خصوص کتابهای مورد نیاز در زمینه آموزش)2) پشتیبانی اداری و پیگیری برای تصویب نهایی مصوبات هسته های توسعه در نهادهای ذیربط دانشگاهی و وزارتی3) پشتیبانی مالی (در حد اعتبارات ابلاغی که مربوط به ردیفهای توسعه آموزش پزشکی است)4) برقراری ارتباط سیستماتیک بین اعضای هسته های توسعه آموزش که در زمینه مشابه فعالیت می کنند.5) نظارت و پایش فعالیت هسته ها و صدور گواری فعالیت برای اعضای هسته ها و همکاران ایشان حسب گزارش دانشکده ها

تعهدات EDC در قبال هسته های توسعه آموزش:دندانپزشکی 86

1) برقراری سیستم مناسب برای شناسنامه دروس در هر ترم و طراحی و نصب نظام ارزشیابی درس به عنوان مکمل ضروری برای ارزشیابی استاد2) کمک به دانشکده ها و گروهها برای تهیه log books3) کمک به گروههای خودجوش برای طراحی و اجرای ابتکارات آموزشی، PBL

مقوله برنامه ریزی درسی و ارزشیابی برنامهدندانپزشکی 86

1) درونی کردن ارزشیابی در دانشکده ها2) انفرادی کردن فرمها و فراگیران منتخب برای ارزشیابی هر استاد3) تکمیل OFIS

مقوله ارزشیابی اساتیددندانپزشکی 86

مقوله آموزش اساتید

1) ارائه برنامه مدون آموزش اساتید در هر نیمسال2) اولویت در اجرای برنامه های آموزش اساتید که به صورت گروهی از طریق دانشکده ذیربط یا مرکز آموزشی درخواست می شود.3) کارگاه ارتقاء به همت هیات ممیزه محترم دانشگاه و با همکاری EDCدندانپزشکی 86

جایگاه سازمانی هسته توسعه آموزش:

روابط تشکیلاتی EDC ، رئیس و معاونت آموزشی دانشکده و هسته های توسعه آموزش با یکدیگردندانپزشکی 86

ساختار هسته توسعه آموزش:

اعضا، دبیر، کارشناساندندانپزشکی 86

شیوه اجرا

برای کلیه اعضاء هسته توسعه دانشکده ها به پیشنهاد دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه حکم عضویت صادر و رونوشت آن به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی داده خواهد شد.- مسئول هسته توسعه در هر واحد آموزشی، معاون آموزشی آن واحد یا نماینده تام الاختیار خواهد بود.- دانشکده ها و گروههای آموزش بالینی و پایه و جامعه نگر موضوعات پیشنهادی یا مشکلات مربوط به آموزش (برنامه ریزی، شیوه های آموزشی، ارتقاء توانمندی هیات علمی، نتایج ارزشیابی و بهبود برنامه های آموزشی و ...) را به مسئول هسته توسعه منعکس می نمایند و هسته با استفاده از نظریات کارشناسی اعضاء و در صورت نیاز با حضور و طرح در شورای E.D.C نتایج کار را در اختیار واحد ذیربط قرار می دهد.- پس از انتخاب هسته های آموزش، یک نفر به انتخاب یک عده جهت حضور در جلسات شورای EDC معرفی خواهد شد.- بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در پاسخ به درخواستها و پیشنهادات مسئولین آموزشی دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش به عهده این هسته ها خواهد بود.دندانپزشکی 86

ادامه شیوه اجرا

- کلیه اعضاء هسته ها بمنظور داشتن ارتباط نزدیک با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، عضو این مرکز نیز خواهند بود و به تبع نیاز در کارگاههای مربوط و یا جلسات برنامه ریزی و مشاوره ای مرکز مزبور شرکت می نمایند.- مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با استفاده از کمیته های تخصصی و نظرات اعضا، هسته های توسعه بعنوان ارگان مشورتی و علمی پاسخگوی نیازهای کارشناسی آموزشی دانشگاه بوده و با مشارکت واحد درخواست کننده، نتایج بررسی و مطالعات خود را به شورای آموزشی دانشگاه و یا واحدهای ذیربط ارائه خواهد نمود.- شورای آموزش دانشکده ها و گروههای آموزش بالینی و همچنین شورای آموزش دانشگاه نظریات و مصوبات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی را در جلسات خود مطرح و نتایج را به مرکز مذکور منعکس می نماید تا از این طریق نقاط قوت و ضعف فرآیند مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.شرکت کنندگان در هسته های آموزشی دانشکده ها به ازاء ساعاتی که صرف این امور می نمایند و نیز شرکت در جلسات، گواهی همکاری در ماده 3 تکالیف اعضای هیات علمی را دریافت می نمایند. در صورت عدم نیاز عضو هیات علمی به این گواهی، سایر پاداشهای ممکن به پیشنهاد خود ایشان و تصویب شورای EDC در نظر گرفته خواهد شد.دندانپزشکی 86

با تشكر از اساتید گرامی دکتر جباری فر86

لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6254_2054406_5766.zip943.1k