دانلود فایل

فروشگاه فایل و پاور پوینت آماده

پاور پوینت (اسلاید) روش هاي ارزيابي اختلالات اسکلتي-عضلاني

پاور پوینت (اسلاید) روش هاي ارزيابي اختلالات اسکلتي-عضلاني  با سلام

فایل روش هاي ارزيابي اختلالات اسکلتي-عضلاني یک پاورپوینت بسیار عالی در 27 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.محتواب برخی از اسلاید ها :


توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

تاریخچه روش RULA

در طي دو دهه‌ گذشته آگاهي‌ نسبت به اختلالات اسكلتي-عضلاني اندام‌هاي فوقاني، مچ دست، آرنج يا شانه افزايش يافته است.

يكي از روش‌هاي ارزيابي خطر بروز آسيب‌هاي اسكلتي-عضلاني در اندام‌هاي فوقاني، RULA (ارزيابي سريع اندام فوقاني) مي‌باشد.

روش RULA كه از دسته روش‌هاي مشاهده‌اي قلم-كاغذي است توسط مك‌آتامني و كورلت (1993) ارايه شده است.

اهداف روش RULA

ارايه‌ روشي براي غربالگري سريع جمعيت كاري كه با ريسك فاكتورهاي اختلالات اسكلتي-عضلاني اندام فوقاني مواجهه دارند.

شناسايي فعاليت‌هاي ماهيچه‌اي مرتبط با پوسچر كار، اعمال نيرو و انجام كارهاي استاتيك يا تكراري كه به بروز خستگي ماهيچه‌اي كمك مي‌كنند.

ارايه‌ راهكارهايي براي پيشگيري از بروز اختلالات اسكلتي-عضلاني اندام‌ فوقاني و كاهش شيوع آن‌ها.

روند ارزيابي در روش RULA

RULA بر پايه‌ روشOWAS طراحي و توسعه يافته است به طوري كه مي‌توان گفت RULA شكل تكامل يافته‌ OWAS براي ارزيابي خطر بروز اختلالات اسكلتي-عضلاني در اندام‌هاي فوقاني است.

در RULA پوسچر اندام‌هاي گوناگون بدن مشاهده شده و براساس اصول خاصي امتيازگذاري مي‌شود. امتيازهاي بالا نشان دهنده‌ فشارهاي اسكلتي-عضلاني بيشتر است. امتياز پوسچر اندام‌هاي گوناگون با يكديگر ادغام شده و سرانجام با در نظر گرفتن فعاليت ماهيچه‌اي و نيروي اعمال شده امتياز نهايي كه گوياي خطر بروز آسيب است مشخص مي‌گردد.

روند ارزيابي در روش RULA-گروه A بازوها-تعيين كد

كد 1 : اگر بازو تحت زاوية 20- 0 درجه در راستاي محور ساجيتال باشد.
كد 2 : اگر بازو بيش از 20 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت روبه عقب داشته باشد.
كد 2 : اگر بازو تحت زاوية 45-20 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.
كد 3 : اگر بازو تحت زاوية 90-45 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.
كد 4 : اگر بازو زاوية بيش از 90 درجه در راستاي محور ساجيتال حركت كند.

روند ارزيابي در روش RULA-اصلاحات گروه A بازوها

پس از تعيين كد بازو، اصلاحات زير را انجام دهيد:

اگر شانه بالا بود، يك عدد اضافه مي شود.
اگر در هنگام كار، بازو از بدن دور شود، يك عدد اضافه مي شود.
اگر در هنگام انجام كار، بازو به بدن چسبيده باشد و يا به هر نحوي داراي تكيه گاه باشد، يك عدد كسر مي گردد.

روند ارزيابي در روش RULA-گروه A ساعد-تعيين كد

كد 1 : اگر در حين كار، ساعد در راستاي سطح ساجيتال بازو زاوية 100-60 درجه نسبت به بازو پيدا كند.
كد 2 : اگر در حين انجام كار، ساعد در راستاي سطح ساجيتال كمتر از 60 درجه حركت روعقب داشته باشد یا ساعد در راستاي سطح ساجيتال بازو بيش از 100 بسته شود.

روند ارزيابي در روش RULA-اصلاحات گروه A ساعد

پس از تعيين كد ساعد:
اگر كار در طرفين بدن يا دورتر از جلوي بدن انجام مي شود، يك عدد اضافه مي شود.

روند ارزيابي در روشRULA-گروه A مچ-تعيين كد

كد 1 : اگر مچ دست در وضعيت طبيعي قرار داشته باشد يعني دست و محور ساعد هم راستا باشند.
كد 2 : اگر مچ دست تحت زاوية 15-0 درجه بالا يا پايين شود.
كد 3‌: اگر مچ دست بيشتر از 15 درجه پايين و بالا شود .

روند ارزيابي در روش RULA-اصلاحات گروه A مچ

پس از تعيين كد مچ:
چنانچه دست سمت راست يا چپ منحرف شود، به كد اختصاص يافته يك عدد اضافه مي شود.

روند ارزيابي در روشRULA-گروه A چرخش مچ

كد 1 :‌ گر مچ چرخشي نداشته باشد
كد 2 : اگر مچ چرخش داشته باشد

روند ارزيابي در روش RULA-جدول A

روند ارزيابي در روش RULA-گروه B گردن-تعيين كد

كد 1 : اگر گردن تحت زاوية 10-0 درجه حركت كند.
كد 2 : اگر گردن تحت زاوية 20-10 درجه حركت نمايد.
كد 3 : اگر گردن تحت زاوية بيش از 20 درجه حركت نمايد.
كد 4 : اگر گردن حركت رو به عقب داشته باشد.

روند ارزيابي در روش RULA-اصلاحات گروه B گردن


پس از تعيين كد گردن:
در صورتي كه گردن به طرفين بچرخد يا خم شود
يك عدد به كد اختصاص يافته اضافه مي شود.

روند ارزيابي در روشRULA-گروه B تنه-تعيين كد

كد 1 : اگر تنه تحت زاوية 0 درجه به حالت ايستاده يا نشسته قرار داشته باشد.
كد 2 : اگر تنه تحت زاوية 20-0 درجه خم شده باشد.
كد 3 : اگر تنه تحت زاوية 60-20 درجه خم شده باشد.
كد 4 : اگر تنه تحت زاوية بيش از 60 درجه خم شده باشد.

روند ارزيابي در روش RULA-اصلاحات گروه B تنه

پس از تعيين كد تنه:
چنانچه تنه بچرخد يك نمره اضافه مي شود.
چنانچه تنه به طرفين خم شود يك نمره اضافه مي شود.

روند ارزيابي در روشRULA-گروه B پاها-تعيين كد

كد 1 : اگر پاها در وضعيت ايستاده و متعادل يا نشسته و متعادل قرار داشته باشند.
كد 2 : اگر پاها در وضعيت غير متعادل قرار داشته باشند.

روند ارزيابي در روش RULA-جدول B

نحوه محاسبه امتياز فعاليت ماهيچه‌اي و تكرار حركت

اگر پوسچر:
- عمدتاً استاتيك است (براي بيش از يك دقيقه حفظ شده و ثابت نگه داشته مي‌شود)،
- به شدت تكراري است يا بيش از 4 بار در دقيقه تكرار مي‌شود،
آنگاه امتيار 1 در نظر گرفته شود.
اگر پوسچر:
- نه استاتيك است و نه به شدت تكراري است،
آنگاه امتياز صفر در نظر گرفته شود.

نحوه محاسبه امتياز مربوط به نيروي اعمال شده

نحوه محاسبه امتياز مربوط به نيروي اعمال شده

اضافه كردن دو عامل فعاليت ماهيچه‌اي و نيرو به امتياز A و امتياز B به ترتيب امتيازهاي C و D را مشخص مي‌سازد:

امتياز C= امتياز نيرو + امتياز فعاليت‌هاي ماهيچه‌اي + امتياز A

امتياز D= امتياز نيرو + امتياز ماهيچه‌اي + امتياز B


تعيين امتياز نهايي RULA جدولC (اعداد درون جدول مشخص كننده‌ امتياز نهايي هستند)

تفسیر نهایی امتیاز

سطح 1: امتياز نهايي 1 يا 2 مشخص مي‌سازد كه اگر پوسچر براي مدت زمان طولاني ثابت حفظ نشود يا به شدت تكرار نگردد قابل قبول است.

سطح 2: امتياز نهايي 3 يا 4 مشخص مي‌سازد كه مطالعه‌ بيشتري در اين زمينه لازم است و ايجاد تغييرات و مداخله‌ي ارگونوميك ممكن است ضروري باشد.

سطح 3: امتياز نهايي 5 و 6 مشخص مي‌سازد كه مطالعه‌ بيشتر، ايجاد تغييرات و مداخله‌ ارگونومي در آينده‌ نزديك ضروری است.

سطح 4: امتياز نهايي 7 يا بيشتر مشخص مي‌سازد كه مطالعه‌ بيشتر، ايجاد تغييرات و مداخله‌ ارگونومي فوراً ضروری است.

تمرین

لطفا در خرید این فایل تردید نکنید
روی دکمه پرداخت در زیر کلیک کنید

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6273_2054425_6484.zip692.8k